Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Haags Milieucentrum gaat bijen monitoren

Het Haags Milieucentrum (HMC) start binnenkort met de Monitor Wilde Bijen. Doel hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen daarop heeft.

Globaal worden er twee beheertypen onderzocht: gebieden binnen en buiten de ecologische zones van Den Haag. Zowel particuliere tuinen als openbare parken, plantsoenen en natuurterreinen worden gemonitord.

Het Haags Milieucentrum roept vrijwilligers op om te helpen met het monitoren. In overleg wordt een gebied vastgesteld, waarbinnen ze hun eigen monitorplek bepalen. Die bezoeken ze vervolgens in twee perioden in voorjaar en zomer. Het HMC organiseert bijeenkomsten om de deelnemers kennis en vaardigheden op bijengebied bij te brengen, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdagavond 21 maart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@haagsmilieucentrum.nl.

De Monitor Wilde Bijen is een van de activiteiten die het HMC onderneemt in het kader van het Jaar van de Bij. Dit jaar is uitgeroepen om aandacht te vragen voor de bedreigingen waaraan deze belangrijke bestuivers blootstaan.

Zie voor meer informatie www.haagsmilieucentrum.nl > Natuur en water > Jaar van de Bij.

Betreffende URL http://www.haagsmilieucentrum.nl
Bron Haags Milieucentrum
Publicatiedatum 20/02/2012

Please note that this information has expired.