Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Hans Alders voorzitter taskforce biodiversiteit

Publicatiedatum 14/10/2008

Hans Alders wordt voorzitter van de taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. De taskforce moet het kabinet concrete suggesties aanreiken voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)zal de voormalig VROM-minister mede namens de ministers Cramer (VROM) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) benoemen tot voorzitter.

Ondanks alle inspanningen van overheden en maatschappelijke organisaties wordt de verscheidenheid aan levensvormen op aarde nog steeds ernstig bedreigd. De taskforce, die mede op initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven in het leven is geroepen, zal een visie ontwikkelen op de manier waarop Nederland zijn beslag op natuurlijke hulpbronnen kan verminderen. Ook zal de taskforce aangeven welke extra inspanning Nederland kan leveren aan het behoud van waardevolle ecosystemen in binnen- en buitenland. Alders gaat daarnaast platforms instellen waarin betrokken maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven verschillende relevante thema's uitdiepen en op zoek gaan naar innovatieve wegen om het verlies van dieren, planten en micro-organismen tegen te gaan.

De taskforce wordt eind dit jaar officieel geïnstalleerd. Alders is echter nu al actief om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Zo zal hij vandaag, tijdens het bezoek van Al Gore aan Nederland, aandacht vragen voor de ontbossing in de tropen, waarbij het belang van mensen die afhankelijk zijn van het bos voor hun levensonderhoud niet uit het oog moet worden verloren. Alders: "Het stoppen van ontbossing in de tropen is een van de meest effectieve maatregelen tegen opwarming van de aarde. Een belangrijk neveneffect van bosbehoud is het behoud van de verscheidenheid aan levensvormen; meer dan vijftig procent van de soorten op aarde leeft in tropische bossen."

Volgens de voorzitter van de taskforce is het een goede zaak als Nederland samen met andere industrielanden en het bedrijfsleven landen met tropische bossen ondersteunt bij het behoud en duurzaam beheer van de bossen. Alders: "Vooral de huidige onderhandelingen over nieuwe afspraken in het kader van het VN-klimaatverdrag bieden aangrijpingspunten."