Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Houtig (rest) materiaal is géén afval!

Een nieuwe brochure van de vereniging Inlands Hout maakt een eind aan de onduidelijkheid over de al dan niet afvalstatus van resthout.  De brochure is bedoeld als toelichting en dient ter ondersteuning voor bevoegd gezag, handhaving en marktpartijen.

Betreffende URL http://www.avih.nl/files/9013/5911/3365/AVIH_Notitie_Afval-NietAfval_VA.pdf
Bron AVIH
Publicatiedatum 26/02/2013
Geografische dekking Nederland,

Al geruime tijd was er verwarring of houtige biomassa nu wel of geen afval is. Dat allemaal vanwege een vertaalfout van Europese wetgeving naar Nederlandse wetgeving. Nu die vertaalfout in april 2012 gerectificeerd is, is er geen discussie meer nodig: schoon, onbehandeld hout is geen afval!

In de wet wordt al het “bosbouwmateriaal” uitgezonderd van de afvalregelgeving indien het wordt gebruikt in de land- of bosbouw, voor de productie van energie of processen of methoden die onschadelijk zijn voor mens en milieu. De brochure gaat daarom ook uitgebreid in op welk type materiaal onder “bosbouwmateriaal” wordt verstaan en wat is toegestaan met dit materiaal.

De brochure van de AVIH geeft antwoord op de belangrijkste vragen omtrent dit onderwerp. Hout uit bos en landschap of onbehandeld resthout is geen afval. Maar ook hout dat vrijkomt als bijproduct bij de verwerking van stamhout of schoon zaaghout, zoals schaaldelen, chips, schors, zaagsel, afkortstukken, houtkrullen, zaagmeel en houtspaanders zijn vrijgesteld van de afvalstatus.  Dat is belangrijk voor vervoerders die niet hun transporten hoeven te melden en geen aparte afvalvervoer vergunning hoeven te hebben. Ook de vergunningverlening voor de opwekking van duurzame energie is makkelijker nu de brandstof geen afval is.

Behandeld hout (geverfd, gelakt, verduurzaamd, verlijmd , gecoat of  brandvertragend behandeld) wordt aan het eind van de gebruiksperiode wel gezien als afval.

Kijk voor een uitgebreide notitie op: http://www.avih.nl/files/9013/5911/3365/AVIH_Notitie_Afval-NietAfval_VA.pdf

 Wilt u ook een brochure ontvangen? Of wilt u deze onder uw relaties verspreiden? Neem contact op met de AVIH over de mogelijkheden:
tel. 030 6930040, info@avih.nl.