Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Kansrijke coalities voor biodiversiteit

Overheid, bedrijfsleven, natuurorganisaties en kennisinstellingen hebben elkaar nodig om de veerkracht van natuur en biodiversiteit te versterken. Dit concludeerden ze samen op de marktplaats die Agentschap NL organiseerde op 17 oktober 2012. Het doel was om de samenwerking te versnellen.

Betreffende URL http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/kansrijke-coalities-voor-biodiversiteit?goback=.gde_4454095_member_178949536
Bron AgentschapNL
Publicatiedatum 26/10/2012

Afhankelijk van wat de aarde rijk is aan biodiversiteit

Van oudsher hebben natuurorganisaties biodiversiteit hoog in het vaandel. Intussen onderzoekt de voorhoede binnen het bedrijfsleven hoe zij hun activiteiten zo kunnen inrichten, dat de teruggang in biodiversiteit wordt gestopt.  Zij beseffen dat elke vorm van bedrijvigheid afhankelijk is van de rijkheid aan biodiversiteit op aarde en van zogeheten ecosysteemdiensten.

Zorgverzekering en biodiversiteit

Wijs omspringen met biodiversiteit als gezamenlijke actie van bedrijfsleven en natuurorganisaties kan op veel manieren. De Friesland Zorgverzekeraar en enkele natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea hebben samen het ‘Natuurcollectief’ opgericht. Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: ‘Het Natuurcollectief biedt een collectieve ziektekostenverzekering met een aantal voordelen en een jaar lang gratis lidmaatschap van een natuurorganisatie. De samenwerking is gebaseerd op de overtuiging dat de gezondheid van mensen is gerelateerd aan een duurzame leefomgeving1. Het levert ons veel nieuwe leden op en ook Friesland Zorgverzekeraar heeft veel nieuwe verzekerden mogen bijschrijven.’ 

Blaarkop verbindt natuur en economie

Een ander voorbeeld is de Blaarkop. Aanvankelijk importeerde de Kruidenier Groep rundvlees uit Oostenrijk. Maar vanwege de ‘biodiversiteitsvoetafdruk’ van de rundvleesketen besloot het bedrijf samen met ketenpartners te investeren in een oer-Hollands runderras: de Blaarkop. Christy Kool van Kruidenier Groep: ‘Naast CO2-reductie door minder transport vanuit Oostenrijk, blijkt de Blaarkop op nog meer fronten winstgevend te zijn. De van oudsher natte veenweidegebieden hoeven voor de Blaarkop – anders dan voor het gangbare Nederlandse melkvee – niet droog gemalen te worden. De natuurlijke CO2-uitstoot van het laagveen wordt hierdoor enorm terug gedrongen. Daarnaast heeft het sterke ras minder antibiotica nodig en gedijt het bovendien goed op ruw voer. Dit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op het bodemleven. Daarmee wordt de oorspronkelijke natuurlijke balans hersteld, met bovendien een betere kwaliteit vlees.’ Zo verbindt de Blaarkop economie en natuur. Om deze en andere produkten goede marktkansen te geven, hebben de Kruideniergroep en het Rijk een Green Deal afgesloten voor de uitwerking van een Biodiversiteits+ label.

Groot aantal matches

Het is nog zeker niet voor alle partijen even duidelijk waar de winst ligt, waarom aandacht voor biodiversiteit een lonkend perspectief is, en hoe de weg daarnaar toe vormgegeven kan worden. Organisaties bevinden zich in sterk verschillende ontwikkelingsstadia en hebben allen hun eigen perspectief. In de bijeenkomst deelden ze een sterke gedeelde bezieling en drive ten aanzien van het onderwerp ‘behoud van biodiversiteit. Hierdoor konden veel nieuwe contacten worden gelegd.

De uitwisseling leverde vele concrete inzichten, acties, vragen en tips op. Deze bouwstenen van de inspiratiewand lieten een afspiegeling van de energieke samenleving zien. Uit de wand bleek dat er bij bedrijven nog veel vragen leven en dat overheden vooral inzichten opdeden. Natuurorganisaties kwamen vooral tot acties en bij de tips domineerden de kennisinstellingen.

Meer over biodiversiteit

Meer informatie over de initiatiefnemers en hun activiteiten op het gebied van biodiversiteit vindt u via www.agentschapnl.nl/nme. Voor informatie over subsidieregelingen voor initiatieven op het gebied van biodiversiteit kunt u terecht bij www.agentschapnl.nl.

1. Zie ook het TEEB-rapport 'Groen, Gezond en Productief' op dit portal.