Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Lancering brede Coalitie Biodiversiteit

Publicatiedatum 02/11/2009

De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Over de hele wereld zal in 2010 extra aandacht worden besteed aan het behouden en het duurzaam benutten van biodiversiteit (de verscheidenheid van leven op aarde).

Op woensdag 4 november vindt in Amersfoort de landelijke bijeenkomst 'Hoogste tijd voor biodiversiteit' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 'Coalitie Biodiversiteit 2010' officieel gelanceerd. Dit gebeurt in aanwezigheid van Onno Hoes (Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit 2010) en Anita Wouters (Directeur-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In 2010 zetten de leden van de coalitie zich in om biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Burgers, overheden, organisaties en bedrijven worden aangespoord en ondersteund om meer samen te werken voor het behoud en het duurzame gebruik van onze steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, waarvan biodiversiteit een essentieel onderdeel vormt.

Tijdens de landelijke bijeenkomst gaan vertegenwoordigers van de overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in debat over de mogelijkheden die biodiversiteit biedt in communicatie, beleid en uitvoering. Dit zal gebeuren aan de hand van praktijkvoorbeelden over de rol van biodiversiteit voor mens, samenleving en economie uit het VROM-project 'Biodiversiteit werkt in de regio!'. Dit project heeft aangetoond dat het duurzame gebruik en de bescherming van biodiversiteit veel kansen biedt voor lokale duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven.

Het gaat om innovatieve en inspirerende projecten gericht op onder andere burgerparticipatie bij biodiversiteitprojecten, waterbeheer (klimaatbuffers), duurzame energievoorziening (het verbranden van restproducten van natuurbeheer en de toepassing van de tweede generatie biobrandstoffen). Ook projecten die te maken hebben met gezondheid, landbouw, en onderwijs komen aan de orde.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met het Interdepartementaal Programma Biodiversiteit van de ministeries van LNV, VROM en Ontwikkelingsamenwerking georganiseerd door ECNC (European Centre for Nature Conservation) en CREM. De gemeente Amersfoort treedt op als gastheer.

Coalitie Biodiversiteit 2010

De volgende organisaties zijn betrokken bij de oprichting van de Coalitie Biodiversiteit 2010:

 • Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Tilburg
 • De 12 Landschappen
 • European Centre for Nature Conservation
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Nationale Boomfeestdag
 • Vogelbescherming
 • Naturalis
 • International Union for Conservation of Nature NL
 • CREM
 • Large Herbivore Foundation
 • Land- en Tuinbouworganisatie
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Wereldnatuurfonds
 • Dutch Caribbean Nature Alliance
 • Gemeente Groningen
 • Provincie Friesland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Interprovinciaal Overleg
 • Productschap Tuinbouw
 • Grontmij
 • IVN-Vereniging voor Natuuronderzoek
 • Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken