Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News LNV stopt extra geld in gegevensopslag natuur

Publicatiedatum 16/09/2010

Met de bijeenkomst 'Nederland duurzaam en groen' is vandaag gevierd dat de Nationale Databank Flora en Fauna en de Gegevensautoriteit Natuur zelfstandig worden. Tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe website van Het Natuurloket gelanceerd. Op deze website kunnen bouwers, projectontwikkelaars, overheden en terreinbeherende organisaties per gebied achterhalen welke bijzondere planten en dieren er zitten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de databank vandaag in Driebergen officieel overgedragen aan de Stichting Gegevensautoriteit Natuur. "De weegschaal tussen economie en ecologie is weer in balans is gekomen. Met dank aan instrumenten als de gedragscodes en de Nationale Databank Flora en Fauna zijn natuurbescherming en natuurontwikkeling 'werkbaar' geworden", aldus minister Verburg.

Volgens de minister kunnen abonnees van de databank minstens 25 procent op de gemiddelde kosten van natuuronderzoek besparen. Bovendien voorkomt de databank dat bouwers en ontwikkelaars voor een verrassing komen te staan als ze met bouwen willen beginnen. Ze kunnen immers al tijdens de planvorming zien wat er op een toekomstige bouwplek aan de hand is, of er bij voorbeeld een beschermde soort zit. Minister Verburg: "Hoewel de totale besparingen voor de sector moeilijk precies te becijferen zijn, gaan de schattingen toch snel richting 20 miljoen euro per jaar".

De databank is vier jaar geleden opgericht door de minister van LNV. Inmiddels hebben al 6o partijen, waaronder bouwbedrijven en lagere overheden een abonnement afgesloten. Minister Verburg hoopt dat andere partijen snel volgen zodat de exploitatie kostendekkend wordt. Ze maakte bekend dat LNV de komende jaren nog 5 miljoen euro bijdraagt aan de exploitatie. Daarnaast investeert ze 30.000 euro extra in de meetnetten die door de vrijwilligersorganisaties worden onderhouden.

Meer informatie