Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Minder verlies van biodiversiteit. Hoe draag jij je steentje bij?

Minder. Een mooi thema om het nieuwe jaar mee te beginnen. De feestdagen lijken al weer heel lang geleden en de goede voornemens voor 2010 zijn misschien alweer ver weggezakt. Dit is een goed moment om daar weer even bij stil te staan. We hebben tenslotte het grootste deel van het jaar nog voor de boeg. Wat doe jij dit jaar ietsje minder?

Publicatiedatum 03/03/2010

Door Sanne Reijenga

De bestuursleden van de Youth Food Movement zijn dit jaar begonnen met hetmaken van goede voornemens op het gebied van voedselconsumptie. Dezevoornemens zijn niet alleen leuk voor onszelf, we inspireren hiermee ook graag onzeachterban. Daarom hebben we ze gepubliceerd op de website en in de nieuwsbriefen maken we graag van dit moment gebruik om er nog eens bij stil te staan.

Samuel eet graag een lekker stukje vlees. Het liefst eet hij een worst die hijzelf maakt, of samen met onze penningmeester, Jiri. Toch heeft Samuel zich voor ditjaar voorgenomen om minder vlees te gaan eten: “Ik verkondig al geruime tijd datminder vlees eten één van de belangrijkste verschuivingen moet zijn in onzevoedselcultuur, als we naar een duurzamer systeem willen. Ik zal drie dagen perweek helemaal geen vlees meer eten en mijn vegetarische recepten online gaanbijhouden,” aldus onze voorzitter. Een prachtig voornemen!

Zelf heb ik mij voorgenomen om nog meer verse producten uit de regio tekopen. Met verse producten bedoel ik met name groenten en fruit van het seizoen,die niet bespoten, bewerkt, voorgesneden en verpakt zijn en die niet dagen of wekenonderweg zijn om op mijn bord te belanden. Ook is 2010 voor mij het jaar van demoestuin! Mijn aardappels staan binnen al lekker te spruiten, om over een paarweken naar buiten te mogen, de grond in. Meer verse producten dus, en mindervaak uit gemakzucht toch maar even een zakje voorgesneden sla van de supermarktom de hoek.

Nu hoor ik je al denken, “waarom al deze moeite?” Het is natuurlijk wel zomakkelijk om na een lange dag werken even snel de super in te duiken. Toch zijn ergenoeg redenen die we zouden kunnen aandragen om op een bewustere maniermet ons voedsel bezig te zijn, maar graag licht ik er één uitgebreid toe: biodiversiteit.

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van deBiodiversiteit. Waarom? Biodiversiteit, de diversiteit van al het leven op aarde, isessentieel voor het behoud van levende netwerken en systemen die ons allemaalvoorzien van gezondheid, welvaart, voedsel, brandstof en alle vitale diensten waaronze levens van afhankelijk zijn. Wij zijn allemaal onderdeel van biodiversiteit. Degroenten en het fruit die je eet zijn zeer waarschijnlijk bestoven door bijen, en hetwater dat je drinkt is onderdeel van een enorme globale cyclus van wolken, regen,gletsjers, rivieren, oceanen én jij zelf. Jouw dieet is bijna geheel afhankelijk van deplanten en dieren om oms heen, van de grassen die ons tarwe en rijst geven, tot devis en het vlees van zowel wilde als bebouwde landschappen. Biodiversiteit is leven.Ons leven!

De biodiversiteit op aarde wordt echter ernstig bedreigd. Volgens sommigewetenschappers verdwijnen elk uur drie soorten die de aarde rijk is. Sinds deindustriële revolutie is de verdwijning van soorten op aarde extreem toegenomen,wat onder andere komt door intensieve landbouw, de toename in chemischebestrijdingsmiddelen en kunstmest, overbevissing, én de toename van devleesconsumptie. Wij denken dat dit allemaal wel wat minder kan.

De doelen die door de 168 deelnemende landen van het VN Verdrag voor Biodiversiteit gesteld zijn voor het jaar 2010 zijn niet gehaald. Dat is jammer. Maarelke dag oefenen wij allemaal drie keer invloed uit op de wereld om ons heen viaonze voedselconsumptie, dus laten we vooral niet wachten op de vervolgstappenvan regeringsleiders... Bij de keuzes voor jouw dagelijkse maaltijd kan je nagaan of jijmee wilt werken aan een afname van de biodiversiteit, of dat jij je in wilt zetten voorminder verlies van de biodiversiteit.

De bestuursleden van de Youth Food Movement kiezen voor het laatste.Vandaar drie keer minder vlees per week en minder verpakte groenten uit degrootschalige voedselindustrie. Als we dit allemaal iets minder zouden doen,betekent dit o.a. minder intensieve veehouderij en landbouw, minderverpakkingsmateriaal, minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen,minder grondwatervervuiling, minder vraag naar soja en mais om ons vee mee tevoeden en daardoor minder behoefte om het zeer biodiverse tropsich regenwoud tekappen voor bijvoorbeeld sojaplantages. Samen zetten wij ons op deze manier invoor minder verlies van biodiversiteit. Want biodiversiteit is leven! Ons leven!

Bron: Youth Food Movement