Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Nagoya: Op naar nieuwe doelen behoud biodiversiteit

In het Japanse Naogya is 18 oktober de tiende vergadering van de Conferentie der Partijen (COP10) gestart over het Verdrag Biologische Diversiteit (CBD). COP10 wil beslissingen nemen over de interacties klimaat en biodiversiteit, duurzaam gebruik en mariene biodiversiteit. Namens het ministerie van VROM en de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, is secretaris Arthur Eijs aanwezig. Hij doet verslag van zijn ervaringen in bijgaand blog. Hans Alders, voorzitter van de Taskforce voor Biodiversiteit, sluit later aan.

Bron Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Publicatiedatum 18/10/2010

De nadruk ligt tijdens de conferentie op het uitwerken van een vervolg op de 2010 doelstelling, het stoppen van biodiversiteitverlies. Dat doel is ondanks de beloftes niet behaald. De nieuwe doelen moeten ambitieus en realistisch zijn.  
Belangrijk struikelblok is de afronding van de onderhandelingen in verband met een Access and Benefit Sharing regime (ABS), het vastleggen van rechten en vergoedingen van genetisch materiaal en biodiversiteit. Eén van de initiatieven qua vergoedingsmechanismen is het Green Development Mechanism Initiatief (GDM) dat door Nederland is opgezet en gefinancierd.

De confenrentie loopt van 18 tot 30 oktober.

Blog Athur Eijs

Hupsaké

Na maanden van voorbereiding is COP10 dan echt begonnen. Na een goede vlucht gearriveerd op zaterdag, met collega’s Peter Bos en John van Himbergen. In het hotel opgevangen door Carla Boonstra van de Nederlandse ambassade. Met zijn vieren verkennen we vervolgens de directe omgeving van het hotel. Aan de rivier, die er verdacht veel uitziet als een gracht, vinden we zelfs een (schaars) terrasje. We maken kennis met wat typische Japanse eigenschappen. Iedereen buigt hier naar elkaar en na enige schroom buigen we fanatiek terug. Schoenen uit bij de voordeur van het restaurant? Geen probleem, al
zijn de kastjes niet echt op maatjes 44 berekend. Een zelfde mate van inburgering tonen we bij het fietsen. De Nederlandse delegatie heeft fietsen in bruikleen gekregen van een organisatie die het fietsen in Nagoya wil bevorderen. Onze fietsen zijn uitgerust met mooie bordjes met de vlag en ‘Kingdom of the Netherlands’. Ze zijn wat klein, maar verder prima. Fietsen doe je hier op de stoep. Dat doen Japanners, en wij dus ook. Dat levert af en toe spannende momenten op, als een zigzaggende Japanner te voet of per fiets opeens een stel reuzen van bijna 2 meter op een klein fietsje op zich af ziet komen. Tot nu toe geen gewonden.

Take 2

De tegenprestatie voor de bruikleen was dat er een reportage over ons gemaakt zou worden, als promo. En dus stond er een professionele cameraploeg ons op maandagochtend op te wachten; werd het script eerst doorgesproken; moesten daarna alle fietsjes pontificaal voor de hoofdingang van het Hilton worden geparkeerd, waarna wij semi-nonchalant en professioneel acterend uit de lobby kwamen lopen, het been over het zadel wierpen en zo stoer mogelijk in de camera keken. Interviews volgden, onderbroken door veel dankbaar heen en weer geknik en gebuig, waarna we op weg gingen. De cameraploeg was in de taxi gesprongen filmde ons nu vanuit de auto; op enkele kruispunten wachtten ze ons op voor wat aanvullende shotjes en registreerden enkele bijna-botsingen met tegenliggers, om vervolgens toch nog te laat te komen om ons te zien finishen bij de formele NL-fietsparkeerplaats (wederom met bordje met vlag!). Dus moest onze finish daar over…take 2. Nog een laatste interview en dan toch echt aan het werk. Van de tegenliggers naar de dwarsliggers, zogezegd..

GDM

In EU-verband is er nu eindelijk een compromistekst over het Green Development Mechanism-Initiative, dat door NL is opgezet en gefinancierd. Als laatste ging Hongarije akkoord met een tekst waar het initiatief expliciet instaat. Daarmee komt een eind aan drie maanden discussie, die het GDM-Initiatief dus niet in de Raadsconclusies, maar wel in de EU-inbreng voor COP10 bracht. Nu zien wat ons lobbywerk heeft opgeleverd bij andere groepen, waaronder de Afrikanen. De EU-consensus vieren we voorzichtig op een kleine receptie op zondagavond, waarna de NL-delegatie vlakbij het hotel nog een glaasje saké nuttigt.

Uitdaging

De uitdaging voor de rest van COP10, wat mij betreft: hoe het informele GDM-Initiative omtoveren naar
een formeel proces over een nieuw internationaal mechanisme voor private financiering, waaraan GDMInitiative gaat bijdragen? Wordt nog een hersenkrakertje. En dat in een moeilijke politieke context, waarbij er eigenlijk op drie dossiers vooruitgang moet worden geboekt, in samenhang: het protocol voor Access and Benefit Sharing (ABS), het strategisch plan met nieuwe, ambitieuze maar tegelijkertijd realistische, toetsbare doelen, en een resource mobilisation strategy, die voor de boter bij de vis moet zorgen. In die laatste strategie zit ook het GDM-Initiatief. Afijn, de start is goed, we gaan nu voor een goed eindresultaat. Hupsaké!