Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Nederland heeft nieuwe energie nodig

Het partijoverstijgende voorstel 'Nederland krijgt nieuwe energie' moet op de politieke agenda, volgens het DOPP. Daarvoor zijn nog ongeveer 30.000 steunbetuigingen nodig.

Publicatiedatum 03/05/2010

Duurzaamheidsproblemen vragen om een pragmatische en effectieve strategie die partijoverstijgend is. Vanuit deze ambitie presenteerde het DOPP op 16 maart 2010 in Den Haag haar eerste partijoverstijgend voorstel om te komen tot een versnelde transitie naar volledig hernieuwbare energie.

Dit voorstel is tot stand gekomen door een unieke “open-source” samenwerking van de zeven politieke denktanks, waarbij experts en deskundigen op het gebied van energie en energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd zijn om input te leveren. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk studies en ingediende papers. In totaal hebben 156 mensen actief aan dit partijoverstijgende document meegewerkt.

De overheid dient te investeren in een energie infrastructuur die in alle opzichten klaar is voor de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het realiseren van slim transport en waar nodig opslag van energie zodat het variabele hernieuwbare energieaanbod goed afgestemd kan worden op de vraag.

Klik op deze link om het volledige rapport (pdf, 1,4 MB) te downloaden.  

Voor meer informatie www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl