Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Ondernemers leveren bouwstenen natuurbeleid

Het ministerie van EZ organiseerde op 12 december jl. een grote bijeenkomst over de nieuwe rolverdeling bij het investeren in natuur (‘governance’) in het licht van recente ontwikkelingen zoals het nieuwe regeerakkoord, de reeds eerder ingezette decentralisatie en bezuinigingen, en de gewenste ondersteuning van de ‘energieke samenleving’. Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en financiële instellingen namen volop deel.

Opvallend waren de vele ondernemers en de constructieve sfeer. Aanwezigen zagen kansen voor private investeringen. Voorwaarden: gebiedsgerichte samenwerking, ruimte voor ondernemerschap, consistent en coherent overheidsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

De bijeenkomst en enkele twitterchats (#NO121212) leveren input voor het nieuwe natuurbeleid van Rutte-II en meer specifiek voor het onderwerp ‘investeren in natuur’. Klik hier voor de presentaties van de bijeenkomst. De gevoerde discussies zijn vastgelegd in zgn. ‘mindmaps’ die vanaf woensdag 19 december ook op deze site verschijnen.

Betreffende URL https://natuurlijkondernemen.pleio.nl
Bron Ministerie van Economische Zaken
Publicatiedatum 18/12/2012

Please note that this information has expired.