Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Oog voor biodiversiteit overlevingskans voor bedrijven

Op 5 september wisselden bedrijven ervaringen uit tijdens het seminar ‘Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven’. Het seminar was georganiseerd door het ministerie van EL&I en KMPG. Bedrijven denken steeds minder alleen in termen van productieverhoging om hun voortbestaan te verzekeren. Biodiversiteit biedt eveneens overlevingskansen. Koplopers vertelden over het hoe en waarom. Biodiversiteit biedt bedrijven behalve overlevingskansen, concurrentievoordeel door innovaties op dit gebied.

Van viseiwit naar plantaardig eiwit

Onder meer Nutreco presenteerde zijn beleid en ervaringen met biodiversiteit als onderdeel van de bedrijfsvoering. Nutreco is een wereldspeler op het gebied van vee- en visvoer. De vraag naar vis groeit; het aantal viskwekerijen is de laatste tien jaar enorm gegroeid. Deze aquacultuur levert inmiddels de helft van de mondiale visproductie. Op zich positief nieuws, ware het niet dat de kweekvis gevoed wordt met meel en olie die afkomstig is van (kleine) wilde vissoorten. Wilde forel en zalm hebben deze vissoorten eveneens op hun menu staan. Nutreco heeft onderkend dat de gebruikelijke manier van visvoerproductie een potentieel bedrijfsrisico is. Het bedrijf wordt immers steeds afhankelijker van een grondstof die schaarser wordt.

Als oplossing hiervoor is het bedrijf de viseiwitten geleidelijk gaan vervangen door plantaardige eiwitten, plantaardige oliën en bijproducten van de menselijke voedingsmiddelenindustrie. Dit vermindert de visserijdruk op soorten die worden bevist voor de aquacultuur, wat ook weer gunstig is voor de biodiversiteit.

Kennis ontwikkelen

Op aarde leven naar schatting 8,7 miljoen soorten planten en dieren. De laatste tientallen jaren sterven soorten sneller uit dan ooit tevoren. Dat dit uiteindelijk het totale ecosysteem verstoort is onomstreden, maar dat bedrijven daar negatieve gevolgen van gaan ondervinden, is minder gemeengoed. Meer dan 60 procent van de bedrijven zal binnen vijf jaar op een of andere manier ervaren dat grondstoffen schaarser worden. Het seminar wilde laten zien dat er kansen zijn voor bedrijven en niet alleen belemmeringen. Er is een enorm potentieel aan bedrijven, waaronder het midden- en kleinbedrijf, dat met biodiversiteit aan de slag kan. Bedrijven reageerden enthousiast op de bijeenkomst. Met het netwerk van bedrijven, ngo’s en onderzoeksinstellingen dat nu ontstaat worden later verdiepingsbijeenkomsten opgezet.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Het seminar was een vervolg op de KPMG-studie ‘TEEB voor het Nederlandse Bedrijfsleven’, die in opdracht van EL&I is gedaan. In de studie wordt aandacht besteed aan de economische waarde van biodiversiteit voor negen Nederlandse (top)sectoren. Er is gekeken naar de afhankelijkheid van biodiversiteit, de risico’s van dreigende tekorten en de economische kansen die ontstaan door innovatie op dit terrein. Eerder verscheen het TEEB-rapport ‘Groen, Gezond en Productief’, het eerste in een reeks onderzoeken die N&B laat doen over de economische waarde van biodiversiteit. Naast deze studies komen er studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens en Caraïbisch Nederland.

Betreffende URL http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/teeb
Publicatiedatum 24/09/2012
Geografische dekking Nederland,