Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven (2e tender) start op 1 juli 2013

De tweede tender van de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven gaat op 1 juli 2013 van start. Bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen voor projecten die de bedrijfsvoering en strategie verduurzamen. Er is 4 miljoen euro beschikbaar. De regeling is op 22 april gepubliceerd.

Betreffende URL http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-biodiversiteit-bedrijfsleven
Publicatiedatum 08/05/2013
Geografische dekking Nederland,

Voor wie?

Ondernemingen die biodiversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun bedrijfsvoering en strategie komen in aanmerking voor de subsidie. Met de subsidie kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren die de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel terugdringen. Een toepassing in de praktijk is altijd onderdeel van het project. Projecten die alleen onderzoek doen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

De subsidie

De subsidie is altijd maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige 50% komt dus voor rekening van de deelnemende onderneming. De subsidiabele projectkosten moeten minimaal 200.000 euro zijn. De maximale subsidie is 500.000 euro per project en 200.000 euro per subsidieontvanger. De subsidie valt onder de de-minimisverordening.

Er zijn twee typen projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Project A valt onder ‘No Net Loss algemeen’ en project B onder ‘No Net Loss technologische innovatie’. Beide soorten projecten worden in de Handleiding regeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven meer uitgebreid toegelicht. Ondernemingen geven zelf aan of hun aanvraag onder project A of project B valt. 

Indieningsperiode

Uw aanvraag kunt u vanaf 1 juli 2013 indienen tot en met dinsdag 3 september 2013 12.00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Initiatiefnemers

Het initiatief van de regeling komt van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) vanuit een Green Deal met de rijksoverheid. Het ministerie van Economische Zaken stelt het budget beschikbaar. De uitvoering is in handen van Agentschap NL.

Please note that this information has expired.