Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Subsidieregeling opengesteld voor biodiversiteit en bedrijfsleven

01-08-2012 Vanaf 1 augustus kunnen bedrijven die plannen hebben om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen subsidie aanvragen. De regeling wordt opengesteld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, dat geïnitieerd is door IUCN NL en VNO-NCW.
 
De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is geopend op 1 augustus en sluit op 26 september 2012, om 17.00 uur. De subsidieregeling stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit het ministerie van EL&I voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.
 
De subsidieregeling is ontwikkeld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). Dit Platform is begin 2011 op initiatief van IUCN NL en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.
Betreffende URL http://platformbee.nl.ondernemendgroen.nl
Bron http://www.agentschapnl.nl/biodiversiteit-en-bedrijfsleven
Publicatiedatum 27/08/2012

Doel

Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen (‘No Net Loss’). No Net Loss betreft de ambitie om biodiversiteitneutraal te zijn; de activiteiten van een onderneming hebben bij elkaar opgeteld geen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en de daarmee verbonden ecosysteemdiensten.

De subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De minimum subsidie bedraagt 25.000 euro (subsidiabele projectkosten moeten dus minimaal 50.000 euro bedragen). De  maximum subsidie is 500.000 euro per project en 200.000 euro per subsidieontvanger. De subsidie valt onder de de-minimisverordening.

Projecten die in aanmerking komen 

Een project dat in aanmerking kan komen voor subsidie is bijvoorbeeld een project van een onderneming die de impact op biodiversiteit en ecosystemen wil reduceren, maar aanhikt tegen de investeringen. Door middel van een (pilot-) project kan een onderneming ervaring op dit terrein opdoen. Het realiseren van No Net Loss is daarbij de overkoepelende ambitie. Het project zal binnen de termijn van de subsidiemodule naar verwachting zichtbaar resultaat opleveren en in de toekomst zonder subsidie toepasbaar zijn in de eigen bedrijfsvoering of daarbuiten, zodat er perspectief is op meer resultaten op termijn.

Please note that this information has expired.