Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Taskforce Biodiversiteit: "Economie kansloos zonder ecologie"

In 2020 moet biodiversiteitverlies tot staan zijn gebracht en in 2030 moet de ecologische voetafdruk van de consument zijn gehalveerd. Dit is het ondubbelzinnige advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen dat onder de titel Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, 13 december is aangeboden aan minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Joop Atsma in het gebouw van VNO NCW. Klik hier voor een videoverslag.

Minister Verhagen reageerde door een Green Deal te tekenen met het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven voor de uitvoering van het advies. Darnaast tekende hij 11 Green Deals Biodiversiteit met bedrijven, tereinbeheerders, boeren en milieuorganisaties voor het uitvoeren van projecten als: tijdelijke natuur op bedrijventerreinen, proeven met olifantsgras rond Schiphol, Biomimicry, Biodversiteits+-label, landgoedbeheer, etc. Deze worden binnenkort gepubliceerd op het Internet.

Betreffende URL http://www.taskforcebiodiversiteit.nl
Bron Persbericht
Publicatiedatum 15/12/2011
Geografische dekking Nederland,Wereld,

Groene Groei is een pleidooi voor een kansrijke en concurrerende economische ontwikkeling, gebaseerd op de draagkracht van de aarde. Zorg voor biodiversiteit is daarin geen bedreiging, maar een randvoorwaarde.

De Taskforce ziet een belangrijke rol voor bedrijven bij de noodzakelijke omslag naar Groene Groei. Maar die kunnen het niet alleen. Hans Alders, voorzitter van de Taskforce: “Zonder een actieve overheid, die bereid is te investeren, koplopers te ondersteunen en waar nodig achterblijvers te straffen, is de overstap naar groene groei niet mogelijk. Een overheid die alleen maar aan de zijlijn applaudisseert, kijkt naar een wedstrijd met uitsluitend verliezers.”

We moeten de omslag maken naar groene groei in ecologisch, economisch èn sociaal opzicht. Hans Alders:“Alleen dan kunnen we een economisch en ecologisch faillissement voorkomen, grondstoffenzekerheid voor de industrie garanderen, armoede uitbannen en een groeiende wereldbevolking voeden en kans bieden op een menswaardig bestaan.” Die omslag moet ook in andere landen worden gemaakt. Nederland kan met haar kennis en kunde op gebieden als landbouw, chemie en water- en natuurbeheer daarin een belangrijke en kansrijke rol vervullen.

Een van de adviezen van de Taskforce wordt al opgevolgd. De oprichting van een publiek--‚Äźprivate samenwerking die de aanbevelingen van de Taskforce zal uitvoeren. Tijdens de bijeenkomst wordt hiervoor een akkoord gesloten tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verenigd in het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie.

Kern van de aanbevelingen

  1. Stop biodiversiteitveries in 2020. Niet door alles overal te behouden, maar door ervoor te zorgen dat er per saldo geen verder verlies optreedt (No Net Loss).
  2. Halvering van de ecologische voetafdruk van de Nederlandse burger per 2030. Wij gebruiken een aanzienlijk groter areaal vruchtbaar land dan voor de gemiddelde wereldburger beschikbaar is. Met een halvering van de voetafdruk komen we in de buurt van een Fair Earth Share.
  3. Focus de internationale samenwerking op duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, ook met het oog op de wereldvoedselvoorziening en het klimaatbeleid.
  4. Bevorder efficiënt landgebruik voor voedsel én natuur. Door de landbouw te optimaliseren op de daarvoor meest geschikte locaties. En door de natuur beter te beschermen en ruimte te geven in samenhangende ecologische netwerken.
  5. Geef biodiversiteit en de diensten die ecosystemen de maatschappij leveren (economische) waarde en laat die waarde meewegen in beleid, in investeringsbeslissingen en bedrijfsstrategieën
  6. Werk toe naar een duurzame BiobasedEconomy. Eén die niet langer zwaar leunt op fossiele energie en grondstoffen, maar op duurzame energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen.
  7. Zorg voor bewustwording van politici, burgers, bedrijven en de generaties van de toekomst en creeer draagvlak voor de gewenste transitie naar een groene economie. Middelen: een netwerkcampagne, onderwijs en ruimte geven aan lokale biodiversiteitplannen.

De Taskforce is op 23 januari 2009 ingesteld door het vorige Kabinet. De opdracht vloeit voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007). De Taskforce bestaat uit topmensen uit bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en de overheid.