Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Uitvoeringsprogramma beleidplan biodiversiteit aangeboden aan de kamer

Publicatiedatum 14/04/2009

Op 14 april 2009 is door minister Verburg (mede namens ministers Koenders en Cramer) het uitvoeringsprogramma behorend bij het beleidsprogramma biodiversiteit aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit uitvoeringsprogramma staan heldere afrekenbare doelstellingen met deadlines, te nemen maatregelen en een overzicht van de daarvoor beschikbare financiën. Aanleiding voor deze nadere uitwerking van het beleidsprogramma vormt een motie, ingediend door de leden Polderman (SP), Jacobi (PvdA) en Ouwehand (PvdD). De uitvoering van het beleidsprogramma biodiversiteit is in handen van het Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit