Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Verbod op Illegaal gekapt hout

Het importeren en verkopen van illegaal gekapt hout is vanaf 3 maart 2013 verboden. Dat geldt ook voor de producten die gemaakt zijn van dit hout, zoals raamkozijnen, tuinmeubelen of schuttingen.

Betreffende URL http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2012/12/27/verbod-op-import-illegaal-gekapt-hout.html
Bron Ministerie van EZ
Publicatiedatum 21/01/2013

Illegale houtkap – houtkap in strijd met de wet- en regelgeving in het land waar het hout is gekapt – heeft belangrijke economische, maatschappelijke en milieugevolgen voor de bossen ter wereld en de mensen die ervan leven. Bovendien gaat illegale houtkap gepaard met verloren inkomsten en ondermijnt het de inspanningen van bedrijven die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Illegale houtkap hangt samen met ontbossing, verlies aan biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen, evenals conflicten over land en grondstoffen, en minder zeggenschap voor lokale en autochtone gemeenschappen.

Bij de EU komt veel hout binnen dat illegaal is gekapt in landen met slecht toezicht en slecht beleid op bossengebied. Door hout en houtproducten op de EU-markt toe te laten die potentieel afkomstig zijn van illegale bronnen, ondersteunen de EU-lidstaten in wezen de illegale houtkap.

Om dit probleem aan te pakken, heeft de EU in 2003 een actieplan ontwikkeld - het zgn. FLEGT-actieplan - om illegaal gekapt hout te verbieden op de markten, de levering van legaal gekapt hout te bevorderen en de vraag naar verantwoorde houtproducten te verhogen. Een van de sleutelemelenten is de EU-houtverordening die nu van kracht wordt. De EU-houtverordening verbiedt dat illegaal gekapt hout en producten afkomstig van dit hout op de EU-markt worden gebracht.

Marktaanbieders die dit verbod aan hun laars lappen kunnen worden gestraft met een taakstraf, een boete van maximaal €79.000 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. Daarnaast kunnen de goederen verbeurd worden verklaard of de handel tijdelijk worden stilgelegd. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft dat op 27 december 2012 bekend gemaakt.

Tegengaan ontbossing

Tot nu toe mag hout dat illegaal is gekapt in het land van herkomst geïmporteerd worden in Nederland. Dat geldt ook voor de producten gemaakt van dat hout. Staatssecretaris Dijksma: "Het importverbod helpt de ontbossing tegen te gaan. Het zorgt zo voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen èn van de mensen die voor hun dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn."

Controle NVWA

In Nederland zijn ongeveer 5000 bedrijven die onder de nieuwe wet gaan vallen. Deze bedrijven moeten vanaf 3 maart 2013 kunnen aantonen waar het hout vandaan komt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat dit controleren.

Please note that this information has expired.