Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

News Verburg ondersteunt ondernemers met oplossing op het gebied van biodiversiteit

Publicatiedatum 29/07/2010

Garnalen vissen zonder de bodem te raken, koraal kweken in een aquarium en een nieuw soort vegetatiedak. Het zijn enkele voorbeelden van 8 ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt deze projecten met in totaal € 2,2 miljoen.

De 8 ondernemers hebben deelgenomen aan het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor biodiversiteit. Hierin konden ondernemers voorstellen indienen die een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem rond biodiversiteit. Uit 20 haalbaarheidsonderzoeken zijn 8 projecten geselecteerd die het sterkst scoren op het behoud van biodiversiteit, vernieuwend zijn en economisch een goede kans van slagen hebben. De projectkosten liggen tussen € 136.000 en € 432.000.

LNV heeft binnen het Rijk één van de grootste SBIR-programma's voor thema's als Eiwittransitie, Duurzame stalsystemen en Biobased economy. SBIR is een methodiek, waarbij de overheid aan het bedrijfsleven oplossingen vraagt voor maatschappelijke problemen. Dit doet zij door middel van aanbesteding van opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Het programma wil daarbij vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Agentschap NL voert dit interdepartementale programma uit namens verschillende ministeries. SBIR bestaat uit 3 fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling en tot slot het op de markt brengen. De overheid draagt bij aan de eerste 2 fasen.

Toelichting per project

  • Habitatdak van Consolidated Groep

Consolidated ontwikkelt vegetatiedaken met meer diversiteit in vegetatie, natuurlijke vegetatie die past in de omgeving en lichte dakconstructie. Meer diversiteit in vegetatie levert direct meer biodiversiteit op. Een lichte constructie kan bijdragen aan het reduceren van de investeringskosten.

  • Aquaculture shield van SaveWave

SaveWave ontwikkelt een product voor het beschermen van aquacultuur. Dit houdt dolfijnen, eidereenden en zeehonden op afstand.

  • Garnalenvisserij zonder bodemberoering van Vissersbedrijf J. Seepma

Seepma ontwikkelt een hydrorig systeem voor de garnalenvisserij. De hydrorig voorkomt fysiek contact en daarmee verstoring of aantasting van op en in de zeebodem levende flora en fauna. De hydrorig doet dit door het opwekken van waterstromingen die de potentiële vangst van de bodem in beweging brengen.

  • Verbetering overleving bijvangst garnalenkotters van V.o.f. Schilder en Schilder VD 64

Schilder ontwikkelt een overlevingsbak voor bijvangst bij garnalenkotters. Vissers lozen de vangst in een overlevingsbak. Deze scheidt de vangst van de bijvangst. De bijvangst wordt ver onder de waterspiegel terug gezet. Dit verhoogt de overlevingskans van de bijvangst aanzienlijk.

  • Biodivercity van Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg ontwikkelt een adviesdienst voor ruimtelijke planning van gemeenten en projectontwikkelaars. Ze ontwikkelen een indicator waarmee biodiversiteit op wijk- of gebiedsniveau gemeten kan worden. Dit prestatie-instrument maakt biodiversiteit meetbaar en daarmee bespreekbaar in het planproces. De indicator is gebaseerd op gegevens die bij gemeentes voorhanden zijn, of gemakkelijk te vergaren zijn en tegelijkertijd objectief en wetenschappelijk robuust zijn.

  • Rapid assays for microcystins van Analytic Devices

Analytic Devices ontwikkelt een handzaam en betaalbaar instrument waarmee op locatie de aanwezigheid van blauwalgen kan worden vastgesteld.

  • Koralenkas van EcoDeco

EcoDeco ontwikkelt een methode om koralen te kweken in een aquarium, de zogenaamde KoraalKas. Zo hoeven de koralen voor aquaria niet meer in het wild gevangen te worden.

  • Biodiversiteitsmeetlat van CLM onderzoek en advies

CLM maakt de biodiversiteit op het platteland inzichtelijk, meetbaar en verifieerbaar. CLM ontwikkelt een praktische en hanteerbare meetlat in de vorm van een interactief internetinstrument. Met behulp van deze meetlat kunnen gebruikers de biodiversiteit van een gebied of bedrijf meten.