Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen 2009-2011

In het decennium van de biodiversiteit 2011-2020 staan we voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we aan de groeiende vraag naar voedsel voor de wereldbevolking en aan hernieuwbare grondstoffen voor de industrie voldoen? Door onduurzaam gebruik verdwijnen planten en dieren en daarmee de biodiversiteit in hoog tempo letterlijk van de aardbodem. De natuurlijke hulpbronnen van onze wereld worden snel schaarser. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard mensen die meer en luxer gaan eten. De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen ging de uitdaging aan en zocht daarbij naar manieren die bijdragen aan duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Biodiversiteit is de verscheidenheid van genen, soorten en ecosystemen. Biodiversiteit is ook de basis voor onze economie, voedsel- en medicijnenproductie en de natuurlijke bescherming tegen klimaatverandering. Als we deze natuurlijke hulpbronnen verliezen, gaat tevens een genenreservoir van onschatbare waarde verloren.

De Taskforce werd op 23 januari 2009 ingesteld in opdracht van verschillende ministeries: LNV, VROM en OS. Deze opdracht vloeide voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007) en de door IUCN NL geïnitieerde oproep van Leaders for Nature (2006). De samenstelling van de Taskforce weerspiegelde deze brede maatschappelijke uitdaging. De leden kwamen uit diverse lagen van de samenleving: het bedrijfsleven, de kenniswereld, maatschappelijke organisaties en de overheid. Elk bekeek de opdracht vanuit zijn of haar eigen invalshoek en samen kwamen ze tot het eindadvies.

Biodiversiteit is kostbaar

De economische waarde van biodiversiteit was de rode draad in de adviezen die de Taskforce tussentijds afleverde (zie bijvoorbeeld het advies aan de formateur in 2010). Hans Alders, voorzitter van de Taskforce, is ervan overtuigd dat een link tussen economisch belang en biodiversiteit essentieel is voor behoud van biodiversiteit. ‘Wereldwijd moeten we afspraken maken hoe we permanent gaan betalen voor biodiversiteit. Behoud van biodiversiteit moet economisch interessant worden’, aldus Hans Alders.

Eindadvies aangeboden

Dinsdag 13 december 2011 overhandigde Hans Alders, voorzitter van de Taskforce, het eindadvies aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Onder de titel ‘Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen’ pleit de Taskforce voor een omslag naar een economie die gebaseerd is op de draagkracht van de aarde. Daarvoor moet in 2020 biodiversiteitverlies tot staan gebracht zijn en in 2030 onze ecologische voetafdruk zijn gehalveerd. Uiteindelijk doel voor de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen is een wereld met veerkrachtige ecosystemen waarin voldoende voedsel, water, energie en bescherming is voor iedereen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de 'Green Deal Biodiversiteit en Economie' ondertekend.

Folder Eindrapportage Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen map bevat geen sub-items
Folder Documenten (5 submappen)
Folder Vraagstukken (4 submappen)
Folder Projecten (5 submappen, 1 item)
Folder Leden (2 items)
Folder Nieuwsarchief (53 items)
Media File Visie voor het jaar 2050
Media File Animatie: Het begint allemaal met Groen
Media File Biodiversiteit als basis: interviews met Taskforce leden
Media File Aanbieding eindadvies Taskforce Biodiversiteit: impressie
Media File Aanbieding eindadvies Taskforce Biodiversiteit: reportage met interviews

Animatie: Het begint allemaal met Groen

Animatiefilmpje gemaakt en voor het eerst vertoond ter gelegenheid van de aanbieding van het eindadvies van de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen.