Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Innovatief en duurzaam produceren

Industriële productieprocessen hebben een grote impact op de biodiversiteit. Belangrijke issues zijn energieverbruik en afval (plastic, chemicaliën).

Zo drijven in de Stille Oceaan enkele omvangrijke eilanden van “plastic soup”. De microdeeltjes waarin deze uiteen zullen vallen vormen een grote bedreiging voor het leven in de wereldzeeën. Daarnaast is onze industrie is voor een groot deel nog een ’fossiele economie’. Dit terwijl natuurlijke hulpbronnen als steenkool, olie en gas steeds schaarser worden en het gebruik ervan de opwarming van de aarde versnelt. De biochemie maakt het mogelijk om materialen uit 'groene' grondstoffen te vervaardigen in plaats van uit fossiele brandstoffen. Ook goedkope reststromen als stro, resthout en bermgras zijn daarvoor geschikt te maken. Voorbeelden van nieuwe bio-based materialen zijn agrovezelcomposieten in autodeuren, bio-afbreekbaar plastic uit maïs en weekmakers voor plastic uit suiker. Van de overige componenten kunnen bio-brandstoffen van de tweede generatie worden gemaakt. De Taskforce vindt een technologische revolutie onmisbaar om de milieudruk op biodiversiteit fors te verminderen.

Biobased economy

In de bio-based economy nemen hernieuwbare, groene grondstoffen (biomassa) grotendeels de plaats in van fossiele grondstoffen bij de productie van non-food producten . Bio-based toepassingen zijn op zich niet nieuw. Al heel lang gebruiken we agrarische producten als grondstof voor materialen. Voorbeelden zijn linnen voor kleding, plantaardige oliën als verfverdunners en lijnzaad voor linoleum. In een bio-based economy is de schaal alleen vele malen groter. Zowel in economisch als in ecologisch opzicht is het efficiënt biomassa in te zetten voor het maken van producten met veel toegevoegde waarde, zoals bioplastics, en alleen de reststromen in te zetten voor transportbrandstoffen, elektriciteits- en warmte-opwekking. Ons land met zijn grote chemische én agrarische sector heeft een uitstekende uitgangspositie om producten uit de landbouw voor chemische toepassingen te gebruiken. Er is echter veel voor nodig om deze transitie op grote schaal te realiseren en zodanig vorm te geven dat zij bijdraagt aan het oplossen van milieuproblemen en de druk op de biodiversiteit niet nóg verder verhoogt. Dit vraagt een omslag in denken en doen die overigens door een aantal partijen al is ingezet.

Bioraffinage

De kunst is de in de wereld voorhanden ‘groene’ grondstoffen optimaal in te zetten. Van de biomassa die de productie van voeding oplevert, consumeren wij bijvoorbeeld hoogstens een derde deel, de rest blijft onderbenut. Om de biobased economy te realiseren, is het essentieel de technologie voor omzetting van biomassa naar bruikbare componenten (bioraffinage) versneld verder te ontwikkelen. De eerste twee generaties bioraffinaderijen gebruiken vooral zetmeel (bijvoorbeeld uit maïs of suikerriet) als basis voor de productie van bio-ethanol. De derde generatie moet met diverse (combinaties van) technieken in staat zijn alle soorten biomassa te verwerken. In het Groningse Foxhol staat een proefraffinaderij die gras perst en vervolgens scheidt in proteïnen, vezels en grassap. Dit levert bouwstoffen op die geschikt zijn voor voeding en bemesting, bouwmateriaal, papier en polymeren. Ook loopt er in ons land onderzoek naar de mogelijkheden van snoei- en afvalhout als grondstof voor raffinage. Hout kan veel beter worden benut voor hoogwaardige toepassingen dan als brandstof. Bij scheiding kan het o.a. hars (basisingrediënt voor verf en houtbehandelingsproducten), koolhydraten (voedingscomponent, chelator, emulgator) en fenolen en methanol (transportbrandstof of grondstof voor polymeren) opleveren.

Productiviteit of diversiteit

Om aan de voedselvraag in de komende jaren te voldoen moet de agrarische productiviteit verdubbelen. Hoe verhoudt dat zich met behoud van sociale, economische en (agro-)ecologische diversiteit. Een dilemma, breed uitgemeten.

PDF Productiviteit of Diversiteit Download