Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Optimalisatie landgebruik

In de komende 30 jaar zal de wereldbevolking toenemen tot 9 miljard mensen. Opkomende economieën leggen een steeds groter beslag op de natuurlijke hulpbronnen. Bij ongewijzigd beleid zouden we in 2040 twee aardbollen nodig hebben om ons te voorzien van voedsel, water en energie.

Schaarste dreigt en daarmee de kans op conflicten. Onze ecologische voetafdruk moet dus fors omlaag en dit zal grote aanpassingen van ons vergen. De uitdaging is het aardoppervlak zo te gebruiken dat we de biodiversiteit bevorderen in plaats van aantasten en tegelijkertijd de opbrengsten verhogen. Wereldwijde verhoging van de landbouwproductiviteit, bijvoorbeeld door veredeling, en daarmee een verminderd landbeslag, respectievelijk het integreren van functies van landgebruik kunnen helpen dit dilemma op te lossen. Nederland heeft de kennis in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan het combineren van natuur, landbouw, energie-opwekking en stedelijke functies. De Taskforce wil een ruimtelijke ordening realiseren die ondersteunend is voor voedselproductie, biodiversiteit en een verminderd milieubeslag.

Hoogproductieve landbouw

In 2040 zullen er op onze aarde 9 miljard monden te voeden zijn. Willen we dit mogelijk maken en tegelijkertijd ruimte overhouden voor het behoud van biodiversiteit, dan moeten we veel meer voedsel verbouwen op het huidige areaal landbouwgrond. Er is een nieuwe Groene Revolutie nodig, maar zonder dat ons milieu daaronder lijdt. Veel winst is te behalen met gewasveredeling, gericht op het verbeteren van opbrengst, voedingswaarden en ziekte- en droogteresistentie. In sommige gevallen kan veredeling het zelfs mogelijk maken tot nog toe improductieve grond te beplanten. Ecologische kennis vormt de sleutel tot productiviteitsverhoging, bijvoorbeeld in de zogenaamde precisielandbouw. Een beter begrip van ecosysteemdiensten zoals natuurlijke plaagonderdrukking of waterberging maken een slim gebruik ervan voor verduurzaming van de landbouw mogelijk. De Taskforce gebruikt in dit verband de term ‘eco-efficiënte landbouw’, nodig om tot duurzame productieverhoging te komen.

Ruimtelijke ordening

Voor een leefbare toekomst is een ruimtelijke ordening nodig die tegelijkertijd plek biedt aan hoogproductieve landbouwgronden, kerngebieden voor biodiversiteit en buffer-/mengzones, waarin de combinatie van functies specifieke maatschappelijke doelen dient (en vaak ook biodiversiteitswinst oplevert). Een mooi voorbeeld van het combineren van functies van landgebruik is de Haarlemmermeer. Daar gaat een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties ruimte voor wonen, waterberging en natuur combineren in een waterwoonwijk. Het gaat om een gebied van circa achthonderd hectare met zo’n twee- tot drieduizend woningen aan of op het water. Een ander voorbeeld is ‘urban farming’. Hierbij gaat het om landbouw in of aan de rand van de stad. Maar ook vóór de stad: de behoeften van de stedelijke gemeenschap staan voorop. In Detroit, een oude industriestad in de Verenigde Staten, geeft ‘urban farming’ een nieuwe bestemming aan verlaten woonwijken en voormalige fabrieksterreinen. In Nederland gaat de gemeente Almere wonen en landbouw samenbrengen in de nieuw te bouwen wijk Oosterwold (4000 ha).

Is biodiversiteit essentieel of onderhandelbaar?

Nederland heeft enorme ambities om biodiversiteit wereldwijd te behouden en verbeteren. In eigen land lukt het niet eens om afspraken over EHS en Natura 2000 na te komen. Een dilemma, breed uitgemeten.

Lees ook onder projecten: Rijncorridor

PDF Is biodiversiteit essentieel of onderhandelbaar Download