Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Bedrijven aan de slag met Biodiversiteit

Veel bedrijven zijn afhankelijk van biodiversiteit. Dat geldt voor de landbouw en recreatiesector maar ook voor het overige bedrijfsleven.

Wat betekent biodiversiteit voor het bedrijfsleven?

  • Biodiversiteit levert bijvoorbeeld nutriënten die van belang zijn voor de bodemvruchtbaarheid en grondstoffen voor de voedselproductie, maar ook producten als medicijnen, bouwmaterialen, papier en karton, brandstoffen en genetische bronnen.
  • Biodiversiteit zorgt voor een gezonde en stabiele omgeving. Het stabiliseert het klimaat en vormt een buffer bij klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. Het draagt bij aan waterzuivering en waterberging.
  • Biodiversiteit levert inspirerende voorbeelden voor onze technologische ontwikkeling.

Kort gezegd: biodiversiteit is een sleutelfactor in het zorgdragen voor een stabiele omgeving met ontwikkelingskansen.

Bedrijven hebben dus belang bij die stabiliteit en de andere producten en diensten die de biodiversiteit levert. Het wereldwijde verlies van biodiversiteit is daarom een bedrijfsrisico. Het verlies van biodiversiteit betekent ook het verlies van kansen voor nieuwe technologie en nieuwe producten en diensten. En andersom: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit schept kansen voor het bedrijfsleven.

Het inzicht dat het bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid draagt voor de biodiversiteit en dat biodiversiteit tegelijk ook nieuwe kansen schept, begint door te breken. Zowel in de landbouwsector als in het (multinationale) bedrijfsleven wordt een begin gemaakt met het werken met biodiversiteit. Tegelijk is er nog veel onbekend en moet er door nog veel meer bedrijven gewerkt worden met biodiversiteit! Een ding is al duidelijk: bedrijven kunnen veel doen met biodiversiteit.

Biodiversiteitscan

U kunt actief aan de slag met dit thema. Doe de biodiversiteitscan en krijg inzicht in de duurzaamheid van uw bedrijf. U ontvangt een beknopt actieplan met praktische informatie voor behoud en verbetering van de biodiversiteit in uw natuurlijke bedrijfsomgeving. Wilt u uitgebreider advies? Download dan het adviesrapport voor een van de acht sectoren in China, India, Rusland of het algemene rapport.

Helpdesk Bedrijven en Biodiversiteit

De Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag willen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten.

Ondernemen met natuur

Natuurlijk doen boeren aan natuur en natuurlijk lukt het om meer boeren natuur te laten realiseren op hun bedrijf. Het boekje 'Natuurlijk doen! Ondernemen met natuur' laat dit zien. Het bestaat uit twee delen: een tiental sprekende voorbeelden van boeren die laten zien hoe zij natuur ( grond met functie natuur) integreren in hun bedrijfsvoering en een handreiking hoe te komen tot een grotere en actievere deelname van de agrarische sector aan landschapsbeheer, natuurbeheer en recreatie. Het boekje wordt gebruikt in het agrarisch onderwijs en door groepen boeren die natuur willen realiseren op hun grond. De gedrukte exemplaren - 4500 stuks - zijn op. Digitaal blijft het boekje beschikbaar.

Circulaire economie

Circulaire Economie wordt steeds meer gezien als uitweg uit de biodiversiteits- en klimaatcrisis met behoud van kansen voor economische groei. Het gaat daarbij wel om een fundamentele systeemverandering. Lees hier verder...

Biodiversiteit: kansen voor bedrijven op Nationaal Duurzaamheids Congres 2012

Op 20 november 2012 vond het 13e Nationaal Duurzaamheids Congres plaats met 750 bedrijven. Hier organiseerden De Gemeynt en D-Communications een side event ‘Biodiversiteit: Kansen voor bedrijven’, op initiatief van Biodiversity Future Industry en met steun van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) en het ministerie van Economische Zaken. Er werd gediscussieerd over hoe bedrijven kunnen bijdragen aan, en profiteren van het behoud van biodiversiteit. Een 'vlekkenkaart' werd gepresenteerd met een positionering van alle deelnemende partijen. Lees hier verder...

 

Folder Biodiversiteit: kansen voor bedrijven op Nationaal Duurzaamheids Congres 2012 (1 submap, 2 items)
Folder Landbouw (3 submappen)
Folder Circulaire Economie en Biodiversiteit (3 items)
Folder Overig bedrijfsleven map bevat geen sub-items
Folder Recreatiebedrijven (1 item)
URL Bos en Hout
PDF Natuurlijk doen! Ondernemen met natuur Download