Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Landbouw

Agrobiodiversiteitsbeleid
De rijksoverheid kiest voor een stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van agrobiodiversiteit: kennisontwikkeling bevorderen, pilots ondersteunen, belemmeringen in beleid en regelgeving wegnemen, monitoring en evaluatie. Meer info: Beleidsbrief agrobiodiversiteit, zie Kamerstukken.
 

De huidige intensieve landbouw zet milieu en natuur onder druk onder andere door intensieve grondbewerking, het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De omgang met dierenwelzijn en -hygiëne ontmoet maatschappelijk veel weerstand. En het is voor landbouwondernemers moeilijk het hoofd boven water te houden.

Hoe kan ik als landbouwbedrijf werken met biodiversiteit?

Onderneem met biodiversiteit
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig uitgangspunt van het Nederlandse en Europese landbouwbeleid. Maar hoe het landbouwbedrijfsleven daar invulling aan kan geven op een manier die ook economisch interessant is voor de boer, is niet altijd duidelijk. Werken met biodiversiteit kan de landbouwondernemer daarbij concreet helpen. Werken met biodiversiteit biedt kansen voor landbouwondernemers om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering die het milieu en het dierenwelzijn minder schaadt en het bedrijf een economische toekomst geeft. Ondernemen met biodiversiteit is dus geen hobby van de boer die in zijn avonduren iets goeds wil doen voor natuur en landschap. Ondernemen met biodiversiteit is een fundamenteel andere visie op landbouw bedrijven die het hart van de bedrijfsvoering raakt. Biodiversiteit van de landbouwgebieden wordt ook wel agrobiodiversiteit genoemd. Landbouwgebieden worden in deze visie als ecosystemen bekeken.

Drie soorten
Agrobiodiversiteit verdeelt men vaak onder in:

  • genetische bronnen van cultuurgewassen en landbouwhuisdieren
  • functionele biodiversiteit of productieondersteunende organismen en processen (bodemleven, bestuivers en ziekten- en plaagondedrukkende organismen).
  • begeleidende biodiversiteit of natuurwaarden

Het gaat om een landbouw die slim is ingepast en aangepast aan de mogelijkheden van de omgeving en daar handig gebruik van maakt, al dan niet met gebruik van moderne technologie als GPS. Het doel daarvan is een bedrijf dat robuust is en duurzaam. Een bedrijf dat minder afhankelijk is van bestrijdingsmiddelen, natuurlijke vijanden inschakelt bij plaag- en ziekteonderdrukking, de bodemvruchtbaarheid vergroot door gebruik te maken van natuurlijke processen en de natuurlijke omgeving versterkt.

Werk in een gebied samen aan biodiversiteit
Een deel van de biodiversiteit waarmee de boer werkt is afkomstig van buiten zijn bedrijf. Ook hebben de werkzaamheden van de boer invloed op de biodiversiteit rond zijn bedrijf. Om biodiversiteit in een gebied goed zijn werk te laten doen moet er met alle betrokken partijen gebiedsgericht samengewerkt worden.

Doe kennis op
Voor het werken met biodiversiteit door landbouwondernemers is veel kennis beschikbaar en zijn concrete hulpmiddelen ontwikkeld. Voor verschillende sectoren is werken met biodiversiteit uitgewerkt tot op het niveau van maatregelen in de bedrijfsvoering waarmee in diverse praktijkonderzoeken ervaringen zijn opgedaan.

 

 

Folder Ondernemen met biodiversiteit (7 submappen, 9 items)
Folder Gebiedsgericht samenwerken map bevat geen sub-items
Folder Kennis en leertraject agrobiodiversiteit (2 items)