Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Burgers aan de slag met Biodiversiteit

BloemenmeisjeAls burger kunt u op tal van manieren en allerlei schaalniveaus werken aan biodiversiteit, zowel individueel als samen met andere burgers en lokale organisaties (zoals buurtorganisaties), zowel in de directe eigen omgeving als in de eigen streek.

Hoe kan ik als burger of maatschappelijke organisatie werken met biodiversiteit?

Word lid
Word net als enkele miljoenen Nederlanders zijn lid van een natuur- of milieuorganisatie zoals het Wereldnatuurfonds, Greenpeace, Natuurmonumenten of een van de Provinciale Landschappen. Door hun lidmaatschap of contributie dragen zij 'vanuit hun luie stoel' bij aan behoud en herstel van biodiversiteit in binnen- of buitenland. Ook de jeugd kan aan de slag met biodiversiteit door lid te worden van allerlei natuurclubs.

Als vrijwilliger
Ook als vrijwilliger mee te werken in een natuur- of milieuorganisatie kunt u werken aan biodiversiteit. Bekende voorbeelden zijn de vrijwilligers die als landschapsbeheerder, natuurteller of IVN-natuurgids een bijdrage leveren. En ook door actief te zijn in lokale of regionale milieuorganisaties kunt u bijdragen aan betere leefomstandigheden voor plant en dier.

Als betrokken burger
De meest invloedrijke manier om als burger aan de slag te zijn met biodiversiteit is als betrokken burger processen op gang brengen waarin mensen en organisaties lokaal, regionaal of mondiaal samenwerken aan biodiversiteit. Vooral wanneer de samenwerking zich niet alleen richt op het behoud van (mooie) biodiversiteit maar ook op het beter en duurzaam gebruik maken van nuttige biodiversiteit.

Voor jong en oud
Biodiversiteit werkt natuurlijk niet alleen voor ouderen. Juist ook als je jong bent is er met biodiversiteit veel te beleven.

 

Folder Vrijwilligers (9 items)
Folder Betrokken burgers (3 submappen)
Folder Jongeren (11 items)

Biodiversiteit

L.S,

Ik ben lid van de KNNV Hoorn/Westfriesland en tevens coordinator van de insectenwerkgroep. Maar spreek op persoonlijke titel.

Wat mij opvalt is dat de KNNV nergens genoemd wordt terwijl hier juist vrijwillers zitten met veel kennis die zich bezig houden met waarnemingen, educatie en bescherming! De educatie verricht door het IVN is volgens mij   sinds jaren betaald en vindt voor het merendeel plaats rond de plek waar zij zitten.

De KNNV bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en deze inventariseren, geven lezingen enz. in de gehele regio.

De KNNV heeft contacten met de Vlinderstichting, HHNK, Staatsbosbeheer, Landschapbeheer, Gemeente Hoorn en Medemblik, recreatieschap Noord-Holland en de Provincie. Momenteel weet ik dat er vooral gesproken wordt over de biodiversiteit i.v.m. het maaibeleid en allen partijen trachten verbetering aan te brengen. Ons grootste probleem zijn de agrariers in onze regio die weigeren mee te werken aan een bloemrijke omgeving. Dat zit vooral zoals ik dat constateer in de politiek met name de VVD. Waarvan akte.

Het lijkt mij dat de naam van de KNNV i.v.m. vrijwilligers en biodiversiteit luid en duidelijk genoemd mag worden. http://www.knnv.nl/hoorn

Met vriendelijke groet,

Henny van der Groep


Ingezonden door vdg69 op 08 Dec 2015 10:33:39