Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Buurt

Hoe kan ik in mijn buurt of gemeente werken aan biodiversiteit?

RoomburgparkWerk samen
Alles wat men als individuele burger kan doen rond het eigen huis, de tuin en het leefpatroon, kan men ook samen met anderen doen. Mensen stimuleren elkaar en vullen elkaar aan. En samen staat men sterk. Bij veel plannen en projecten die het schaalniveau van de eigen tuin overstijgen heeft men hulp en medewerking nodig, bijvoorbeeld van de lokale overheid. Gemeenten zullen eerder lokale buurtinitiatieven oppakken en ondersteunen als er plannen liggen die gedragen worden door een groep mensen.

Het werkt goed wanneer buurt- of wijkorganisaties samen met lokale vrijwilligersverenigingen zelf actief plannen ontwikkelen en voorstellen doen voor de inrichting van de woon- en leefomgeving, de eigen buurt of wijk. Dergelijke plannen bieden kansen om met alle betrokken partijen de biodiversiteit in de eigen omgeving te versterken. Dat leidt tot meer streekeigen biodiversiteit en tot een grotere betrokkenheid van bewoners bij de eigen buurt, een mooiere woon- en leefomgeving, een hogere natuur- en milieukwaliteit en meer recreatieve mogelijkheden.

Laat je inspireren
Onder UK-BAP wordt een inspirerende aanpak uit Groot-Brittannië - het UK Biodiversity Action Plan - uit de doeken gedaan. Deze aanpak is als manier van werken aan biodiversiteit ook in Nederland toepasbaar op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Verder kunt u op de UK-BAP website en de websites van Britse counties die aan UK-BAP meedoen veel inhoudelijk bruikbare informatie aantreffen over onder meer de bescherming van bedreigde soorten en ecosystemen, handreikingen en tips voor burgers, ruimtelijke planners, projectontwikkelaars.

Onder Voorbeelden treft u diverse voorbeelden aan van burgerinitiatieven en burgerbetrokkenheid bij lokale plannen en projecten om u te inspireren tot actie.