Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Regio

Hoe kan ik in mijn eigen streek werken aan biodiversiteit?

Stel samen een integrale visie op
SlootSamenwerking tussen alle betrokken partijen op het niveau van de streek vanuit een gezamenlijke, integrale visie op de ontwikkeling van het gebied is de meest invloedrijke manier om met biodiversiteit te werken. Met een integrale visie wordt een visie bedoeld die meerdere invalshoeken verenigt (ruimtelijke ordening, natuur, milieu, sociale en economische aspecten et cetera). In die integrale visie staat waar men met de streek naartoe wil, welke gebiedskwaliteiten men wil realiseren, bijvoorbeeld natuurkwaliteiten maar ook recreatiedoelstellingen, een meer duurzame landbouw, een ander waterbeheer of een combinatie daarvan. Biodiversiteit kan dan een sleutelfactor zijn om die toekomstvisie op het gebied te helpen realiseren. Biodiversiteit kan alle betrokken partijen, functies en sectoren met elkaar verbinden in het streven om de gebiedsdoeleinden te realiseren.

 Verbindingen en structuren
Voor het overleven van populaties zijn bijvoorbeeld vaak grote, aaneengesloten of onderling verbonden  leefgebieden noodzakelijk. Er dienen voldoende omvangrijke brongebieden te zijn en verbindingszones waarlangs de soorten zich kunnen verplaatsen. Voor het werken aan biodiversiteit zijn de ruimtelijke structuren en ecologische verbindingen op landschapsniveau dus van essentieel belang. Voor meer info zie bij prioriteit ecologische netwerken.

Vertaal visie naar actieplannen
Individuele burgers en lokale maatschappelijke organisaties kunnen de gezamenlijke ontwikkelde integrale gebiedsvisie concreet maken in actieplannen en in de uitvoering. Het project Biodiversiteit Hoeksche Waard voor en door burgers is een voorbeeld van een project op streekniveau.

Als burger of lokale organisatie kunt u in uw eigen regio het initiatief nemen om met andere partijen het voorbeeld van Hoeksche Waard na te volgen en uw gebiedskennis en creativiteit in te brengen. Een goede kapstok daarvoor is het zogenaamde gebiedsgerichte (plattelands)beleid. Uw provincie kan u daar meer over vertellen.