Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Jongeren

Ben je jonger dan 25 jaar en heb je interesse voor biodiversiteit? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor je om hieraan te gaan werken, alleen of samen met anderen via jeugdclubs en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van organisaties die activiteiten op het gebied van natuur, milieu en biodiversiteit organiseren. Jongeren die mee hebben gedaan aan een aantal projecten van gemeenten hebben aangegeven dat ze vooral ruimte willen voor het nemen van eigen initiatieven.

Hoe kan ik als jongere aan de slag met biodiversiteit?

Word lid van een jongerenclub
Dat jullie actief bezig zijn met biodiversiteit blijkt wel uit het grote aantal jeugdclubs en organisaties op dit terrein. Door lid te worden van een van deze clubs kun je met andere jongeren activiteiten ondernemen in de natuur en je eigen kennis van natuur en biodiversiteit vergroten.

De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is een natuurorganisatie voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Ze is tachtig jaar geleden opgericht en daarmee een van de oudste Nederlandse natuurorganisaties. Er zijn 38 afdelingen verspreid over het hele land. Deze afdelingen organiseren dagexcursies en meerdaagse kampen. Daarnaast vinden er landelijke activiteiten plaats. De onderwerpen van de activiteiten lopen uiteen van insecten of vogels tot geologie of natuurbeheer. Meer informatie kun je vinden op de website http://www.njn.nl.
Naast de NJN is er de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM). Ook de JNM is een landelijke vereniging voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die actief in en met de natuur bezig zijn. De leden van de JNM organiseren het hele jaar door kampen, excursies en andere activiteiten in de mooiste natuurgebieden van Nederland. De JNM heeft een eigen website (http://jnm.nl). Ook de JNM heeft werkgroepen op diverse terreinen die vaak een eigen website hebben. Verder onderhoudt de JNM een Forum waar je, ook als geen lid bent, met je natuurvragen terecht kunt (http://leden.jnm.nl)

De IVN is een vereniging die actief is voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving. De IVN heeft 176 lokale afdelingen met 17.000 leden. Een aantal van de activiteiten, producten en diensten van het IVN richt zich op kinderen en jongeren. Voor jullie biedt het IVN bijvoorbeeld onderwijsmaterialen (zoals een wateronderzoekprogramma), publicaties (bijvoorbeeld veldgidsen) en excursies aan (http://www.ivn.nl).
Ook Milieudefensie heeft een eigen jongerenorganisatie, Jongeren Milieu Aktief, met een eigen website (http://www.jma.org). Jongeren Milieu Aktief heeft een werkgroep Biodiversiteit die jongeren bewust wil maken van de biodiversiteitsproblematiek.

Laat je mening horen!
Je kunt als jongere ook je mening over biodiversiteit laten horen. Zo zijn gemeentelijke hangplekken niet altijd bij je leeftijdsgenoten in trek. Uit een enquête blijkt dat jullie graag zelf een combinatie van sport en hangnatuur ontwerpen: 'een snufje groen temidden van al het stadsgeweld'. Dit stond in een artikel over hangplekken in het NRC Handelsblad van 13 juni 2005.

Recent heeft de Stichting wAarde (http://www.waarde.nl) onderzoek verricht naar de ideale hangplek. Wat blijkt? Hangen voor jongeren betekent niet altijd opgaan in een wereld van luide radio's en knetterende brommers. Natuurlijk maak je graag gebruik van de mogelijkheden die ons moderne leven ons biedt, maar dat niet alleen. Jongeren vinden de natuur van belang en kennen hieraan eensgezind de volgende waarden toe: schoonheid, ontspanning en gezondheid. Ze vinden dat natuur bij de vormgeving van de ideale relaxplek absoluut niet mag ontbreken.
Een voorbeeld: leerlingen van 5 VWO uit Nijmegen mochten nadenken over een mooie hangplek. Wat hen aanspreekt zijn trapveldjes, skatebanen en basketbalveldjes met daarnaast veel hanggroen om in te ontspannen. De conclusie van het onderzoek was dat jullie, misschien nog belangrijker dan de inrichting zelf, willen dat er serieus naar jullie wordt geluisterd en dat jullie ontwerpen worden uitgevoerd. (voor meer informatie: http://www.naturallycool.nl)

In 2005 hebben de ministeries van VROM en Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) jongeren betrokken bij biodiversiteit in het kader van het project 'Jongeren, duurzame biodiversiteit en vis'. De ministeries waren benieuwd hoe jongeren, die immers de beslissers van de toekomst zijn, aankijken tegen het verlies van biodiversiteit. Meer informatie, zie Publicaties

Ik ben jonger dan 12 jaar. Kan ik ook al actief in en met de natuur bezig zijn?

Word lid van een jeugdclub
Ook kinderen onder de 12 jaar kunnen actief in en met de natuur bezig zijn. WILDzoekers is de jeugdorganisatie van 7 natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging VZZ, de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. WILDzoekers organiseert voor jongens en meiden tussen van 8 tot 16 jaar veel activiteiten, zoals kampen en excursies. (http:// www.wildzoekers.nl).
Bij het Wereld Natuur Fonds (http://www.wnf.nl) kun je als je tussen 3 en 6 jaar bent WNF-Bamboekidsz worden en een WNF Ranger als je tussen de 6 en 12 jaar bent.

Doe mee met natuuractiviteiten
Ook natuurorganisaties, zoals Vereniging voor Natuurmonumenten (http://www.natuurmonumenten.nl), Staatsbosbeheer (http://www.staatsbosbeheer.nl) en de Provinciale Landschappen (http://www.landschappen.nl) organiseren regelmatig activiteiten voor kinderen.

 

URL IVN
URL Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
URL Jongeren Milieu Aktief
URL Naturallycool
URL Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies
URL Provinciale Landschappen
URL Staatsbosbeheer
URL Stichting wAarde
URL Vereniging voor Natuurmonumenten
URL WILDzoekers
URL Wereld Natuur Fonds