Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Rond het Huis en in de Tuin

Wilt u in uw eigen woonomgeving een concrete invloed hebben op de biodiversiteit? U kunt verrassende resultaten bereiken waar u veel plezier aan kunt beleven en de biodiversiteit een handje mee helpt. Nederlanders investeren jaarlijks veel tijd en geld in hun tuin en woning. We hebben in onze eigen woonomgeving een soms misschien kleine, maar wel heel concrete invloed op de biodiversiteit. Uw huis en tuin maken onderdeel uit van een groter gebied: de buurt, de wijk, het dorp of de stad en de streek. Uw tuin is geen eiland maar een onderdeel van een groter geheel. De biodiversiteit in uw tuin en op uw balkon is daarom afhankelijk van de omgeving waar u woont en vice versa.

Hoe kan ik in de tuin aan de slag?

Gebruik streekeigen planten en bomen
Uw tuin levert de grootste bijdrage aan biodiversiteit wanneer u rekening houdt met de omstandigheden. Deze bepalen wat er van nature aan planten en dieren thuishoort in een streek. Probeer bij de inrichting van uw tuin de streekeigenheid te versterken en kies liefst voor inheemse bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke omstandigheden. Kies dus bijvoorbeeld niet voor vochtminnende planten op droge zandgrond. Probeer te werken met de (streekeigen) natuur en niet tegen de natuur. Het voordeel hiervan is dat de planten beter bestand zijn tegen ziekten en plagen

Maak uw tuin aantrekkelijk voor dieren
Uw tuin wordt aantrekkelijk voor dieren als ze voedsel, water, nest- en schuilgelegenheden kunnen vinden. Plant bloeiende planten voor de insecten en bessendragende struiken voor de vogels. Leg een vijver met natuurlijke oevers aan of plaats een drinkbak. Laat bladeren, takken e.d. in de tuin liggen of verzamel ze in een hoek van de tuin; het is nestmateriaal en biedt een schuilplaats voor bijvoorbeeld egels.

Let op het materiaalgebruik in uw tuin
Probeer zo min mogelijk oppervlakte van de tuin te bestraten en gebruik daarbij waterdoorlatende stenen of tegels. Minder verhard oppervlakte betekent meer plaats voor planten, maar ook een beter bodemleven. Een goed bodemleven zorgt voor een vruchtbare grond, betere bescherming tegen ziekten en plagen, maar ook voor een betere waterberging .

Tuinier natuurlijk
Er is in de boekhandel en op internet zeer veel informatie beschikbaar over biologisch en natuurlijk tuinieren (zie de links onderaan deze pagina). Ook zijn er internetforums waarop mensen elkaar helpen met tips over natuurlijk en biologisch tuinieren. Dergelijke forums zijn een aanrader: het maakt werken aan biodiversiteit nog veel leuker wanneer u over uw ervaringen en problemen kunt communiceren met anderen.

 Nationaal Keurmerk Natuurlijk tuinieren
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk tuinieeren is een begeleidingsproject voor verenigingen en tuingroepen. Dit Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een initiatief van het AVVN, de landelijke organisatie van hobbytuinders, in samenwerking met de vereniging voor veldbiologie KNNV, De Kleine Aarde, de vereniging voor natuur- en milieueducatie IVN en de DLV. Via deskundige advisering en begeleiding kan geleidelijk worden overgestapt naar natuurlijk beheer en onderhoud. Meer info"http://www.avvn.nl

Deel uw waarnemingen
Er zijn veel internetsites waarop u kunt vinden wat mensen zoal aan biodiversiteit aantreffen in hun eigen woonomgeving. Sommigen noemen dit 'op safari in eigen tuin'. Ook kunt u met waarnemingen in de eigen tuin en woonomgeving via internet deelnemen aan de Natuurkalender (http://www.natuurkalender.nl ). Dit is een nationaal educatief en wetenschappelijk waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering op de jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur.

Tenslotte zijn er internetforums waarop mensen elkaar helpen met het waarnemen en op naam brengen van aangetroffen vogels en insecten.

Hoe kan ik rond mijn huis aan de slag?

Plaats nestkasten
U kunt de biodiversiteit rond uw huis ook bevorderen door aanpassingen aan uw huis. Eenvoudige aanpassingen zijn maatregelen als zwaluwdakpannen, vleermuiskasten, e.d. Door het plaatsen van nestgelegenheden trekt u vogels en vleermuizen aan die het aantal hinderlijke insecten zoals muggen kunnen verminderen.

Leg vegetatiedaken aan
Vegetatiedaken hebben in stedelijke omgevingen in eerste instantie een belangrijke gebruiksfunctie, deels als zichtgroen, deels als gebruiksgroen. Naast deze functies hebben vegetatiedaken ook een ecologisch functie: het bufferen van hemelwater, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van het klimaat.


Forums
In de onderstaande links vindt u internetsites waarop u met andere internetgebruikers kunt discussiëren over natuurwaarnemingen en natuurlijk tuinieren.

Publicaties

Brochure Geveltuinen van de gemeente Leiden, zie Publicaties
Tuinier wijzer met de tuinwijzer, zie Publicaties

 

URL Biologisch-tuinieren.pagina
URL Biologische.pagina
URL Kinderpleinen.nl
URL Nationaal Dubo Centrum
URL Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
URL Nationale Proeftuin
URL Natuurbeleid
URL Natuurinformatie
URL Natuurkalender
URL Natuurlijk tuinieren
URL Roofing Holland
URL The Garden Safari
URL Tuingids
URL Tuinsafari
URL Vlinderstichting
URL Vogelwerkgroep Zuid-West Vlaanderen
URL Waarneming.nl.