Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Stadsbewoners

Veel stadsbewoners hebben alleen een portiek of balkon of een kleine tuin. Zeker met de huidige schaarste van de ruimte worden meestal wijken aangelegd waar de huizen in hoge dichtheden naast elkaar staan en er weinig ruimte is voor groen. Werken met biodiversiteit is in die situatie niet makkelijk, want op het eerste gezicht lijkt er geen ruimte voor natuur. Maar tellen we alle openbaar en particulier groen bij elkaar op, dan biedt ook de stad nog steeds ruimte voor biodiversiteit. En natuurlijk zijn er ook in de stad mensen met grotere tuinen of een eigen volkstuin die veel voor de biodiversiteit kunnen doen.

 Natuur in de stad
Het is ook maar hoe je het bekijkt. Natuur is niet alleen maar bos, strand en duinen. Ook stenen en rotsen vormen natuurlijke biotopen, al zijn ze misschien van oorsprong niet erg Hollands. Sterker: steden hebben eigen ecosystemen, bestaande uit verschillende waterige, stenige en groenige biotopen en daarbij horende typische stadse planten en dieren. Gierzwaluw, huismus, muurvarens, vleermuzien, bruine rat, huismus, kakkerlak, zwarte roodstaart etc. Op oude stenen muren in de steden komt vaak een interessante flora voor (muurplanten, korstmossen). Ook bij die flora hoort weer een eigen fauna (korstmosvlinders, zakdragers en dergelijke).

Hoe kan ik als stadsbewoner werken met biodiversiteit?

Maak de stad aantrekkelijk
Werken met biodiversiteit, dat betekent de vraag stellen: hoe kan ik het aantrekkelijk maken voor de biodiversiteit. Lukt dat, dan maakt de biodiversiteit het gebouw ook aantrekkelijker voor de bewoners! De website Natuurinformatie (http://www.natuurinformatie.nl) die onder meer wordt verzorgd door Naturalis geeft onder het kopje Stadsnatuur tips voor het werken met biodiversiteit in de stad. Ook kan men vragen stellen aan experts. Er zijn ook mogelijkheden om cursussen te volgen, onder andere bij het Bureau Stadsnatuur.

Werk samen met uw gemeente
Enkele gemeenten in Nederland - waaronder Leiden, Amsterdam, Nijmegen en Almere - voeren een actief beleid op het gebied van de stadsnatuur. De basis daarvoor wordt gevormd door kennis over de natuur in de stad. Sommige steden betrekken hun bewoners daarbij. In die steden kunnen stadsbewoners hun waarnemingen doorgeven aan de gemeente en soms ook gebruik maken van de gegevens in het stadsnatuurmeetnet. Het bureau stadsnatuur Rotterdam http://www.bureaustadsnatuur.nl is hiervan een goed voorbeeld.

Denk mee met uw gemeente
In sommige gemeenten, onder andere de gemeente Almere, worden stadsbewoners gevraagd om mee te denken met de gemeente om een visie en plannen te ontwikkelen op de plaats van natuur in de stad. U kunt als stadsbewoner natuurlijk ook proberen om uw eigen gemeentebestuur te overtuigen van het belang daarvan. Voor meer inspirerende voorbeelden kijkt u bij de voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerbetrokkenheid.

URL Bureau Stadsnatuur
URL Ecologisch Masterplan Almere
URL Natuurinformatie
URL Stadsnatuur
URL Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek