Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Decentrale Overheden en Biodiversiteit

Biodiversiteitsbeleid en -actieplannen kunnen helpen om de beleidsopgaven waarvoor provincies, gemeente en waterschappen staan te realiseren. Natuurlijk is er ook een verderstrekkende maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle overheden om biodiversiteitsbeleid te voeren. Nederland heeft niet voor niets het Biodiversiteitsverdrag ondertekend. Maar we willen u hier niet in de eerste plaats aanspreken op uw morele of juridische verantwoordelijkheid, we willen vooral laten zien dat biodiversiteit werkt - ook voor overheden. Werken aan biodiversiteit is leuk en nuttig!

 Biodiversiteit het investeren waard
Het inzicht breekt door dat biodiversiteit veel meer is dan een hobby van natuurliefhebbers en ecologen. Biodiversiteitsbeleid kan ook worden vormgegeven door slim gebruik te maken van de vele functies van ecosystemen. Omdat biodiversiteit functioneel is op tal van terreinen kan biodiversiteit verbindingen leggen en samenhang aanbrengen tussen versnipperde en langs elkaar heen werkende beleidssectoren, ruimtelijke functies, gebieden en maatschappeliljke groeperingen. Biodiversiteit is de missing link tussen al die invalshoeken. Beleidsontwikkeling van onderop, in aansluiting op de eigen behoeften en belangen van burgers, bedrijven, lokale en regionale overheden staat centraal.
In Nederland wordt door provincies, waterschappen en gemeenten op regionaal niveau concreet handen en voeten gegeven aan biodiversiteit. Waarbij men laat zien dat biodiversiteit werkt en kansen schept om de eigen doelstellingen te realiseren in samenwerking met andere partijen. Provincies, gemeenten en waterschappen realiseren zich dat biodiversiteit de noemer is waarop een nieuwe, gebiedsgerichte samenwerking gestalte kan krijgen.

Hoe kan ik als overheid aan de slag met biodiversiteit?

Maak plannen voor de toekomst
Provincies, waterschappen en gemeenten zijn samen met burgers en lokale organisaties enthousiast aan de slag gegaan met de biodiversiteit in hun eigen streek. Er is een groot aantal integrale gebiedsgerichte plannen ontwikkeld om duurzaam gebruik van biodiversiteit handen en voeten te geven.
Provincies zien dat biodiversiteit partijen om de tafel brengt en een grote bijdrage levert aan het gebiedsgericht komen tot integrale oplossingen voor de opgaven van het omgevingsbeleid.
Gemeenten benutten biodiversiteitsbeleid om een mooie, aantrekkelijke leefomgeving te realiseren en het recreatieve palet uit te breiden en zo het vestigingsklimaat te verbeteren.
Waterschappen realiseren de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water door participatie in biodiversiteitsprojecten met de landbouw en andere partijen in de streek.

 

 

Folder Provincie (5 submappen, 1 item)
Folder Gemeente (2 submappen)
Folder Waterschap (4 submappen)