Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Burgerparticipatie

Ecologisch Masterplan Almere
Uit discussies in Almere rond het Ecologisch Masterplan komt naar voren dat de ene burger de andere niet is. De boodschap aan de gemeente is: biodiversiteit is van belang voor veel burgers maar welke biodiversiteit van belang is, verschilt. Sportvissers hebben andere voorkeuren dan hondenuitlaters en die weer andere dan vogelaars en joggers. Burgers geven blijk van een heel duidelijke visie over waar het naar toe moet met de biodiversiteit in Almere (http://www.almere.nl).

Burgers zijn om verschillende redenen belangrijk voor biodiversiteitsbeleid van gemeenten. Draagvlak onder burgers voor gemeentelijk beleid en uitvoeringsplannen is er daar een van. Maar minstens zo belangrijk is dat burgers veel kennis en expertise kunnen inbrengen. Dat kan zowel lokale kennis zijn van de eigen omgeving, kennis 'over hoe het vroeger was' maar ook ecologische kennis en kennis over groenbeheer. Burgers zijn soms net zo deskundig of deskundiger dan gemeente-ambtenaren. Belangrijk is ook dat -mits goed gebracht - biodiversiteit een thema is dat veel burgers aanspreekt. Tenslotte kunnen ook op uitvoerend niveau afspraken worden gemaakt met burgers, wijkorganisaties en/of lokale milieu- en natuurgroepen over een rol bij het beheer van het gemeentelijk groen.

Hoe betrek ik mijn burgers bij biodiversiteit?

  • sommige gemeenten beschikken over een stadsnatuurmeetnet waarin burgers als vrijwillige natuurtellers fungeren.
  • in sommige gemeenten wordt gebruik gemaakt van participatie in het groenbeheer door wijkbewoners en natuurgroepen .
  • burgers kunnen betrokken worden bij het ontwerpen met biodiversiteit (van woonwijken, bedrijventerreinen, infrastructuur).
  • burgerparticipatie bij visie en beleidsvorming rond biodiversiteit.

Wel komt het met enige regelmaat voor dat burgers - voor het formele inspraaktraject - betrokken worden op plan- of projectniveau bijvoorbeeld door het instellen van een bewonersklankbordgroep (Vb Westerpark, Amsterdam) en bij het project Water leeft bij u in Lindenholt en Dukenburg (Nijmegen) .

Kronkelveld
Het Kronkelveld is een bijzonder stukje natuur in de wijk de Velden in de gemeente Almere. Enthousiaste buurtbewoners steken hier zelf de handen uit de mouwen om hun directe leefomgeving aantrekkelijker te maken. In 2003 heeft de gemeente Almere een poel aangelegd, die inmiddels al druk bevolkt en volop begroeid is. Reeën en vossen komen regelmatig in de poel drinken. Van de uitgegraven grond is een heuvel gemaakt.
Door het kleinschalige beheer uitgevoerd door de vrijwilligers is het aantal bijzondere planten en wettelijk beschermde planten al duidelijk toegenomen. Met spanning wordt gewacht op de ontdekking van de broeihoop door de ringslang, om hier haar eieren af te zetten. Zo nodig wordt de poel geschoond om te voorkomen dat deze dichtgroeit.

De vrijwilligers zijn erg enthousiast. De werkochtenden zijn erg gezellig, wijkbewoners komen op een leuke manier met elkaar in contact en ondanks de inspanning is het werken telkens weer een ontspanning