Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Integraal biodiversiteitsbeleid

Idealiter verbindt een gemeentelijk integraal biodiversiteitsbeleid de ruimtelijke groenstuctuur, het stadsnatuurbeleid en het ontwerpen met biodiversiteit met elkaar. Dit gebeurt dan vanuit een overkoepelende visie op de biodiversiteit in de gehele gemeente waarbij ook stad en ommeland met elkaar in verband worden gebracht. Waarbij het de voorkeur heeft dit beleid interactief met burgers en belangenorganisatie te ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan gericht op het bevorderen van een dergelijke visie door gemeenten is te vinden in het Streekplan van de provincie Gelderland.

Streekplan Gelderland
Het Streekplan Gelderland biedt aanknopingspunten voor gemeenten die het groenbeleid in de stad willen afstemmen op dat in het buitengebied: de stedelijke uitloopgebieden, de ecologische verbindingszones, nieuwe landgoederen en natuur- en boscompensatie. Specifiek beleid voor natuur in en om de stad is bij die onderwerpen beschreven. Verder wordt uitgegaan van het beleid zoals beschreven in de visie stadslandschappen. Door de toenemende concurrentie tussen de verschillende functies om de beschikbare ruimte in goede banen te leiden, is er een passend beleid nodig. Een beleid dat er voor zorgt dat er een samenhangend geheel ontstaat tussen de stad en het omringende land, de zogenaamde stadslandschappen. De stadslandschappen bestaan zowel uit de stad als het ommeland. Kenmerkend hierbij is de functionele en fysieke verstrengeling van deze twee.
Het stadslandschappenbeleid is op de volgende zaken gericht:
  • Voorkomen van het dichtslibben van de open ruimte
  • Verbeteren van de ecologische kwaliteit
  • Verminderen van de druk op het openbaar groen
  • Integrale aanpak bevorderen

Bron: http://www.gelderland.nl

Ook Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) biedt kansen om met biodiversiteit aan de slag te gaan en omgekeerd biodiversiteit biedt mogelijkheden om aan de integratie invulling te geven. In veel gemeenten is DSO een nieuwe Integrale manier om aan verduurzaming in de stad te werken.

Lees meer

Stappenplan gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid en actieplannen

 

Folder Groenstructuurbeleid map bevat geen sub-items
Folder Stadsnatuurbeleid map bevat geen sub-items
Folder Ontwerpen met biodiversiteit (1 submap)
Folder Duurzame stedelijke ontwikkeling (1 item)