Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het gemeentelijk beleid gericht op Duurzame Stedelijke Ontwikkeling biedt goede aanknopingspunten en een bruikbaar kader voor de ontwikkeling van gemeentelijk biodiversiteitsbeleid.

Ook binnen Duurzame stedelijke ontwikkeling is het uitgangspunt dat duurzaamheid gestimuleerd kan worden door verschillende ontwikkelingen en functies in samenhang met elkaar te bekijken en via integrale planningsmethodieken tot uitvoering te brengen. Inhoudelijk komen binnen duurzame stedelijke ontwikkeling tal van thema's aan bod die raakvlakken hebben met biodiversiteit. Denk aan stedelijke vernieuwing, duurzame stedenbouw, verkeer & vervoer, bedrijven en bedrijfsterreinen, stedelijk waterbeheer en dergelijke. Vanwege de parallellen tussen biodiversiteitsbeleid en DSO qua procesvoering en inhoud biedt DSO een goede kapstok om de ontwikkeling van het biodiversiteitsbeleid aan te koppelen. Omgekeerd kan biodiversiteit helpen om binnen het DSO-beleid concreet invulling te geven aan samenhang en integratie tussen de inhoudelijke thema's.

De provincie Gelderland heeft een uitstekende website over duurzame stedelijke ontwikkeling die gekoppeld is aan het Nationaal pakket Duurzame Stedenbouw. Op die website is veel bruikbare procesmatige informatie te vinden. Daarnaast biedt de website inhoudelijke ingangen naar specifieke en generieke thema's van Duurzame Stedenbouw. Tenslotte biedt de website beschrijvingen en links naar een groot aantal referentieprojecten. Een groot deel van de beschreven referentieprojecten kan ook als voorbeeld voor biodiversiteitsbeleid dienen. (http://www.gelderland.nl)

Natuur en Ecologie
Binnen het thema Natuur en Ecologie van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw worden vijf manieren onderscheiden om de natuur- en ecologische doelen te behalen, namelijk stadsnatuur, ecologische verbindingen, natuurvriendelijke oevers, participatie bij groenbeheer en bouwrijp maken. Bij deze vijf mogelijkheden worden maatregelenpakketten beschreven en referentieprojecten benoemd.
 

Lees meer

Project Water leeft

 

 

URL Gelderland