Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Landbouwbeleid

 Agrobiodiversiteit
Agrobiodiversiteit is de diversiteit aan soorten, rassen en variëteiten van productiegewassen en landbouwhuisdieren die binnen de landbouw wordt gebruikt, alsmede de diversiteit aan organismen met nutsfuncties, zoals bestuivers, natuurlijke vijanden van ziekten en plagen en andere organismen die een nutsfunctie vervullen ter verbetering van bodemorganismen en bodemvruchtbaarheid

Wat betekent biodiversiteit voor het landbouwbeleid?

Een handig en duurzaam gebruik van agrobiodiversiteit ten behoeve van natuurlijke plaagbestrijding en natuurlijke bodemvruchtbaarheidsprocessen kan een goede bijdrage leveren aan een economisch levensvatbare landbouw. Dit gaat hand in hand met een drastische verlaging van de kunstmestgift en een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat betekent landbouwbeleid voor biodiversiteit?

Provincies kunnen een belangrijke rol spelen door gebiedsgerichte grootschalige agrobiodiversiteitsprojecten te initiëren en/of te faciliteren, in samenspraak met de landbouw en andere betrokken partijen. Dat kan zowel vanuit het sectorale landbouw-, water-, milieu- en natuurbeleid maar ook vanuit de bestaande netwerken en structuren rond het integrale gebiedsgerichte beleid. Een concreet en zeer geslaagd voorbeeld van biodiversiteitsbeleid in de landbouw is het project Actief randenbeheer Brabant waarin provincie en waterschappen met de landbouw samenwerken.

 Agrobiodiversiteitsbeleid
De rijksoverheid kiest voor een stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van agrobiodiversiteit: kennisontwikkeling bevorderen, pilots ondersteunen, belemmeringen in beleid en regelgeving wegnemen, monitoring en evaluatie. Meer info: Beleidsbrief agrobiodiversiteit, zie Kamerstukken.

Lees meer

Proefproject biodiversiteit Hoeksche Waard voor en door burgers

 

PDF Agrobiodiversiteit, landbouw en provincies Download