Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Waterberging

Een van de opgaven waarvoor waterschappen staan is waterberging. Om te voorkomen dat bij overvloedige regenval de veiligheid bedreigd wordt door hoge waterstanden, is het van belang het water langer vast te houden en te beschikken over overloopgebieden en retentiegebieden en andere waterstaatkundige maatregelen zoals het verbreden van watergangen.

Goed uitgevoerd is het realiseren van waterberging een kans voor biodiversiteitsbeleid, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van moerasbiotopen. Door inundatie en waterberging te combineren met natuurontwikkeling kunnen nieuwe moerasgebieden ontstaan waarmee ook aan de internationale verantwoordelijkheid van Nederland voor behoud van moerasgerelateerde biodiversiteit invulling wordt gegeven.

Ook het langer vasthouden van regenwater door hydrologische maatregelen in bovenstroomse gebieden kan ervoor zorgen dat de overlevingsmogelijkheden voor de aan vochtige biotopen en plas-dras situaties gebonden biodiversiteit weer worden hersteld. Biodiversiteit en biodiversiteitsbevorderende maatregelen helpen dus bij het realiseren van de waterbergingsopgave. Biodiversiteitsbevordering en waterbeheer gaan hand in hand.