Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Direct aan de slag!

KeverWilt u direct aan de slag met biodiversiteit? Bent u al bekend met biodiversiteit? Dan zijn er een aantal hulpmiddelen voor u om direct met biodiversiteit te gaan werken. Deze kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld een project of een lokaal actieplan, bij de beleidsontwikkeling, bij de uitvoering van beleid, etc. Verder vindt u links naar andere interessante websites, databases, organisaties en beschrijvingen van een aantal biodiversiteitsprojecten, die als inspiratie kunnen dienen. 

Hoe kan ik direct aan de slag met biodiversiteit?

Als burger en maatschappelijke organisatie
Wilt u individueel of samen met anderen aan de slag gaan, dan kunt u ook gebruik maken van het Stappenplan gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid (zie link hieronder) en het bijpassend format voor lokale biodiversiteitsactieplannen (zie link hieronder). Iedereen kan met biodiversiteit aan de slag gaan en op allerlei manieren en schalen, van werken in de eigen tuin tot aan deelnemen aan internationale projecten. U kunt het beoordelingskader Biodiversiteit (zie Publicaties) gebruiken om meer te weten te komen over de relatie tussen (economische) activiteiten en biodiversiteit. Maatschappelijke organisaties kunnen dit beoordelingskader gebruiken om bestaande analysemethodieken te beoordelen op hun waarde voor het behoud en  duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Als overheid
Voor geïnteresseerden van gemeenten, provincies en waterschappen is er een Stappenplan gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid en actieplannen en een bijpassend format voor lokale biodiversiteitsactieplannen in te zien (zie links hieronder). Het stappenplan kan worden gevolgd bij het ontwikkelen van gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid en bij het opzetten van biodiversiteitsplannen. Het is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de succesvolle gebiedsgerichte aanpak in de Hoeksche Waard.

Als bedrijf
Bedrijven kunnen gebruik maken van het beoordelingskader Biodiversiteit om stap voor stap te analyseren welke onderdelen uit de productieketen effecten hebben op de biodiversiteit. Agrariërs kunnen inspiratie en praktische tips putten uit het handboek Ondernemen met Biodiversiteit.

Folder Countdown 2010 map bevat geen sub-items
Folder Drijfveren voor natuurbeheer (5 items)
Pointer Stappenplan gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid
Pointer Format lokale biodiversiteitsactieplannen