Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Countdown 2010

KoraalDe biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Wereldwijd, maar ook in Nederland en lokaal, is een groot aantal soorten verdwenen. Ecosystemen raken daardoor uit balans. De natuur wordt daarmee vaak saaier en allerlei nuttige functies van de natuur, zoals waterzuivering, klimaatbeheersing en bedwingen van plagen, komen in gevaar.

Tijd om het tij te keren

Op mondiale schaal hebben de meeste landen het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) ondertekend. Ze maken internationale afspraken. Ook Nederland en de EU zijn partij bij het verdrag. Wat Nederland zoal doet, kunt u hier lezen...  Biodiversiteit is van internationaal belang voor bijvoorbeeld het vastleggen van koolstofdioxide en voor de productie van hout en voedsel. Maar biodiversiteit is ook van nationaal, regionaal en lokaal belang.

Internationale doelstelling voor 2010

Samen met een brede alliantie van betrokken partijen lanceerde de Europese Unie het initiatief Countdown 2010. De partners van dit initiatief bestaan uit regeringen, landelijke agentschappen, internationale organisaties, ngo's en bedrijven. Zij nemen deel aan de stuurgroep Countdown 2010, waarvan IUCN (World Conservation Union) het secretariaat beheert. Deze stuurgroep heeft een aantal activiteiten ontplooid. Eén daarvan is dat de initiatiefnemers van Countdown 2010 samenwerken met nationale en regionale overheden om acties, gericht op het stoppen van de afname van biodiversiteit in 2010, te ondersteunen. 

Countdown 2010
Europese leiders hebben in Göteborg in 2001 erkend dat de biodiversiteit van vitaal belang is voor zowel de economie als voor de bescherming van de natuur. De afspraak is toen gemaakt dat in 2010 de teruggang van de biodiversiteit tot stilstand moet zijn gebracht. De internationale campagne Countdown 2010 vraagt nu aandacht en steun van alle lidstaten om de doelstelling van 2010 te halen, onder meer door de private sector te betrekken, biodiversiteit te laten meewegen in alle beleidszaken, méér te investeren in onderzoek naar biodiversiteit en door voldoende maatschappelijke interesse te mobiliseren.

Verder hebben de Countdown 2010-partijen een publiekscampagne gelanceerd om mensen te betrekken bij de internationale doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 in Europa een halt toe te roepen. Nederland sloot zich daarbij aan en riep iedereen - burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven - op om in actie te komen: werk met biodiversiteit!