Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een Groene Economie

De overheid stimuleert kennis, bewustwording en capaciteitsopbouw over biodiversiteit vanaf 2013 vanuit het programma Duurzaam Door (volledige titel: Duurzaam door Sociale Innovatie voor een Groene Economie). Via dit programma wil het kabinet netwerken tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en burgers effectief en innovatief inzetten en door nieuwe, vraaggerichte werkvormen verbinden aan kennis- en communicatievragen rondom bovengenoemde agendapunten. In dit programma is ook de Natuur- en Milieueducatie (NME) ondergebracht.

URL De website van het programma Duurzaam Door
PDF Tekst en samenvatting van het kennisprogramma DuurzaamDoor Download (2 versions)