Aanbiedingsbrief Kennisprogramma 'Duurzaam Door' en de evaluatie 'Duurzaam doen! Leren in vitale coalities'

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Kennisprogramma 'Duurzaam Door' en de evaluatie 'Duurzaam doen! Leren in vitale coalities' over de Monitoring en evaluatie van de programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.