Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Gemeente

Gemeenten zijn de spil van het Nederlandse biodiversiteitsbeleid, zeker waar het aankomt op uitvoering. Dat komt doordat gemeenten met vrijwel alle aspecten rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte wel iets van doen hebben. Soms beleidsmatig-juridisch, vaak als partij bij de ontwikkeling en vaak ook in een beherende of uitvoerende rol. Tenslotte hebben gemeenten ook een centrale positie doordat zij contact hebben en onderhouden met burgers, lokale organisaties, waterschap en provincie. Gemeenten kunnen daarom op ontelbare manieren - meestal samen met andere partijen - werken aan biodiversiteit. Bij allerlei gemeentelijke functies en taken, maar centraal staan toch wel de gemeentelijke taken op het vlak van ruimtelijke planontwikkeling en stedelijk beheer (incl. waterbeheer).

Waarom is biodiversiteit voor een gemeente belangrijk?

De belangrijkste reden om te werken met biodiversiteit ligt dicht bij huis. Biodiversiteit biedt kansen voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, een uitbreiding van het recreatieve palet en een versterking van de eigen identiteit van de gemeente. Een biodiverse woon- en werkomgeving heeft kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in te verblijven en recreëren. Dat vertaalt zich ook in economische voordelen. Het meest duidelijke voorbeeld is toch wel dat huizen in het groen al snel tienduizenden euro's meer waard zijn dan vergelijkbare huizen elders.

De belangrijkste functies van biodiversiteit in de bebouwde omgeving

  • De sociale functies. Een groene en gevarieerde omgeving bevordert het welzijn van bewoners, kan dienen als ontmoetingsplek maar ook als rustpunt; je kunt er wandelen of sportief bezig zijn, je steekt er wat van op en het maakt een stad of wijk mooier en aantrekkelijker.
  • Daarnaast kent een gezond ecologisch systeem in de stad belangrijke fysieke ofwel regulerende functies. Ecologisch gezond water houdt zichzelf zuiver en is gezonder voor mens en dier; een robuuste en gevarieerde groenstructuur reinigt lucht, vangt stof, bevordert de waterafvoer bij regen, remt wind, reguleert temperatuur en isoleert geluid.
  • Tot slot hebben groen en blauw in de stad een niet te onderschatten economische functie: een natuurlijke omgeving is meestal een belangrijke voorwaarde bij vestiging van bedrijven, burgers hebben vaak meer geld over voor een huis met groen of water voor de deur. Natuur verbetert dus uiteindelijk het vestigingsklimaat van de stad.

Hoe kan ik als gemeente werken aan biodiversiteit?

Ontwikkel biodiversiteitsbeleid
Het inzicht dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid dragen voor biodiversiteit en dat biodiversiteit tegelijk ook grote kansen biedt voor gemeenten begint door te breken. Elementen van en aanzetten tot biodiversiteitsbeleid en actieplannen zijn in veel gemeenten beschikbaar en er zijn talloze goede voorbeelden op allerlei schaalniveaus die navolging verdienen. Er zijn voor zover bekend nog geen gemeenten die een volwaardig biodiversiteitsbeleid, gericht op behoud en duurzaam gebruik van alle vormen van biodiversiteit, voeren. Welke gemeente gaat zich daarop onderscheiden?

Een volwaardig biodiversiteitsbeleid vereist een omslag in denken: centraal daarin staat de gedachte van het duurzaam gebruiken van biodiversiteit in alle stedelijke functies, op het volledige grondgebied van de gemeente en in relatie tot haar wijdere omgeving. Mens en natuur, stad en biodiversiteit vormen geen tegenstellingen die elkaar uitsluiten: biodiversiteit en natuur geven de stad kwaliteit en identiteit.

Betrek de inwoners
De burgers, de inwoners van de gemeente, zijn een belangrijke partij bij elke vorm van biodiversiteitsbeleid. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van gemeentelijke biodiversiteitsdoelen, niet alleen rond eigen huis en tuin maar ook bij het gemeentelijk groenbeheer, bij het inventariseren van (stads)natuur en als bron van kennis bij de beleidsontwikkeling.

Werk internationaal samen
Veel gemeenten hebben uitgebreide ervaring met internationale samenwerking in stedenbanden. Binnen de stedenbanden worden projecten geformuleerd op het vlak van bijvoorbeeld woningbouw of milieu. Het kan in die projecten gaan om het leren van elkaars ervaringen of kennisoverdracht, of gewoon om samen te werken op onderwerpen die beide partijen interessant vinden. Een voorbeeld hiervan is de stedenband Sint-Michielsgestel - Buk, waarin boeren uit Nederland en Polen elkaar informeren over duurzame landbouw en zuinig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Sommige stedenbanden zijn opgericht met een buitenlandse regio waar veel inwoners uit de Nederlandse gemeente vandaan komen. Behalve de gemeente zelf gaan ook groepen burgers contacten aan en afhankelijk van de interesse van beide kanten is er ruimte voor allerlei initiatief, bijvoorbeeld rondom het thema biodiversiteit. Kijk voor meer informatie op http://www.stedenbanden.nl.

 

Folder Integraal biodiversiteitsbeleid (4 submappen)
Folder Burgerparticipatie map bevat geen sub-items