Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Provincie

Het proces van samenwerken rond het thema biodiversiteit neemt een centrale plaats in bij het komen tot een regionale toekomstvisie en het concretiseren van gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid in actieplannen. Vanwege hun regierol in het gebiedsgericht beleid nemen provincies daarbij een sleutelpositie in.

Brabant op bres voor biodiversiteit

P E R S B E R I C H T

8 november 2004

De provincie Noord-Brabant schaart zich als eerste in Europa achter de doelstelling van 'Countdown 2010'. Dit maakte CvdK Hanja Maij-Weggen op 8 november bekend tijdens de EU-top over 25 jaar Vogelrichtlijn in Bergen op Zoom. Brabant identificeert zich met Countdown 2010 omdat de campagne grote overeenkomsten laat zien met de manier waarop de provincie de biodiversiteit wil beschermen.

Biodiversiteit
De Europese leiders hebben in Göteborg in 2001 erkend dat de biodiversiteit van vitaal belang is voor bescherming en ontwikkeling van natuur. Er is toen de afspraak gemaakt dat in 2010 de teruggang van de biodiversiteit tot stilstand moet zijn gebracht. De Europese campagne vraagt aandacht en steun van alle lidstaten om te helpen de teruggang in biodiversiteit tot stilstand te brengen.

Grote overeenkomsten
Zoals aangegeven laat de Europese campagne grote overeenkomsten laat zien met de manier waarop de provincie de biodiversiteit wil beschermen. Voorbeelden zijn de pro-actieve samenwerking van overheid, bedrijfsleven, landbouw en NGO's en de Brabantse integrale benadering van natuur, cultuur, milieu, flora, fauna, bodem en water.

Hoe kan ik als provincie werken aan biodiversiteit?

Als gebiedsregisseur
Provincies hebben de rol van regisseur van het gebiedsgericht beleid. Door het concept biodiversiteit als fundamenteel uitgangspunt voor gebiedsgerichte integratie van sectoraal beleid te nemen, kunnen veel van de provinciale beleidssectoren, zoals het ruimtelijk, milieu, natuur en landbouwbeleid met elkaar verbonden worden.

Onderschrijf de Countdown 2010 doelstelling
De provincie Noord-Brabant is de eerste provincie die zich heeft geschaard achter Countdown 2010, de campagne van de EU om de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 te stoppen. Daarin wordt pro-actieve samenwerking van overheid, bedrijfsleven, landbouw en NGO's gezocht en worden integrale benaderingen nagestreefd waarbij natuur, cultuur, milieu, flora, fauna, bodem en water samen komen.

Werk internationaal samen
Provincies werken soms samen met regionale overheden in het buitenland. Dit soort verbanden zijn meestal geen partnerschappen, maar hierbij gaat het meer om samenwerking op een bepaald gebied, zoals grensoverschrijdend waterbeheer (bijvoorbeeld bij de grote rivieren) of grote natuurgebieden (zoals bijvoorbeeld de Wadden). Deze samenwerkingsverbanden zijn meestal met overheden in Europa. Meer informatie via http://www.ipo.nl of via de sites van de afzonderlijke provincies.

 

 

Folder Gebiedsgericht werken (3 submappen)
Folder Ruimtelijk beleid map bevat geen sub-items
Folder Milieubeleid map bevat geen sub-items
Folder Natuurbeleid map bevat geen sub-items
Folder Landbouwbeleid (1 item)
URL Biodiversiteit in Brabant