Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

PDF Triple O: Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen

Download Triple O aanpak Ontdekken, Overeenkomen, Ontwikkelen.pdf ( 2 MB)
Bekijk Open in browser
Upload date 10 Feb 2012
Publicatiedatum 10/02/2012
All versions
# File name Bijdrager (geplaatst door) Upload date Size Content type
1 English Triple O aanpak Ontdekken, Overeenkomen, Ontwikkelen.pdf (current) 10 Feb 2012 2 MB application/pdf
1 Triple O aanpak Ontdekken, Overeenkomen, Ontwikkelen.pdf (current) 10 Feb 2012 2 MB application/pdf

Natuurlijk kapitaal beter benutten in gebiedsontwikkeling: de triple O aanpak

Een breed samenwerkingsverband van adviesbureaus en kennisinstellingen heeft, in opdracht van het ministerie van IenM en Agentschap NL de brochure ‘Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer en gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. In de brochure wordt een nieuwe aanpak voor ruimtelijke inrichting en gebiedsbeheer bekend gemaakt: de Triple O-aanpak.

Hoe kun je ruimtelijke inrichting en specifieke kwaliteiten van een gebied beter op elkaar afstemmen? Hoe kun je maatregelen treffen die tegelijkertijd effectief zijn voor luchtkwaliteit, biodiversiteit, water en bodem? Hoe kun je nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor een duurzame exploitatie van een gebied? Deze vragen staan centraal in de hiervoor ontwikkelde Triple-O aanpak. Dit is geen theoretisch model, maar een in de praktijk beproefde werkwijze.

Het centrale thema in de Triple-O aanpak is de meerwaarde van ecosysteemdiensten, of met andere woorden, de baten van het natuurlijk kapitaal. Van daaruit worden in een gebiedsontwikkelingsproces de volgende stappen doorlopen:

1.    Ontdekken van de mogelijkheden en de baten van het natuurlijk kapitaal in een gebied.

2.    Overeenkomen met de verschillende stakeholders wat de kwaliteiten en belangen in het gebied zijn en op elkaar afstemmen van ambities om meerwaarde te creëren.

3.    Ontwikkelen van concrete business cases voor duurzame exploitatie én beheer van een gebied.

Omdat ecosysteemdiensten per definitie de waarde van het natuurlijk kapitaal verbinden met sociale en economische waarden, verenigt deze aanpak op een logische manier de drie P’s van people, planet, en profit.

In de brochure vindt u hiervan vele praktische voorbeelden en de resultaten van drie pilots. Deze aanpak is daarmee zowel een uitdaging voor partijen die zich primair inzetten voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling als voor degenen die primair sociale of economische belangen in het gebied behartigen. De Triple-O aanpak biedt u aanknopingspunten om met andere partijen de handen ineen te slaan en gezamenlijk de kwaliteit van uw gebied te verhogen.