Het B-Team Oisterwijk werkt als bewoners-team in de gemeente Oisterwijk mee aan de betere integratie van biodiversiteit in beleid en uitvoering. Dit moet het duurzame gebruik en de bescherming van biodiversiteit in de gemeente bevorderen. Daarbij richt het B-team zich niet enkel op het buitengebied, maar vooral ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.

Achtergrond

Het B(iodiversiteit)-team is ontstaan naar aanleiding van de ondertekening in 2006 van het Countdown 2010 Verklaring door de gemeente Oisterwijk. De ondertekening van Countdown 2010 was de aftrap van een één jaar durende biodiversiteit-campagne. Bijzonder was de rol van het B-team in de Europese conferentie ’Regions as champions for biodiversity 2010’, die op 15/16 februari 2007 plaatsgevonden heeft in de gemeente Oisterwijk en geresulteerd heeft in ’the Brabant-Oisterwijk appeal: regions as champions for biodiversity 2010’. Het B-team wil deze ’appeal’ in de gemeente Oisterwijk blijven uitdragen, door middel van bewustwordingsactiviteiten, gevraagd en ongevraagd advies en concrete acties/projecten (’B-team productions’).

Doel / doelgroepen

De doelstelling is om vanuit een bewoners-team in de gemeente Oisterwijk mee te werken aan de betere integratie van biodiversiteit in beleid en uitvoering. Dit moet het duurzame gebruik en de bescherming van biodiversiteit in de gemeente bevorderen. Daarbij richt het B-team zich niet enkel op het buitengebied, maar vooral ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.

Activiteiten

Het B-team is geen actiegroep maar geeft gevraagd (en ongevraagd) advies op het gebied van biodiversiteit. De kernwoorden van het B-Team zijn laagdrempeligheid en practische benadering. Het team is heel open, en betrekt de pers zoveel mogelijk bij haar activiteiten. Daardoor is het B-Team is reeds goed bij de inwoners van de gemeente Oisterwijk bekend. De teamleden vertegenwoordigen een grote diversiteit aan achtergronden, waardoor veel disciplines vertegenwoordigd zijn en er veel kennis in het team aanwezig is.

Het B-team werkt nauw samen met de heemkundevereniging De Kleine Meijerij en met natuurwerkgroepen en –organisaties binnen de regio, die voor specifieke projecten of kennis ingeschakeld worden. Het succes van het B-team is het betrekken van enthousiaste mensen die wat nuttige kennis meebrengen en over de toekomst van hun dorp mee willen denken. Ook tracht het B-Team haar succesformule naar andere gemeenten te exporteren, en met gevolg, want Oirschot, Hilvarenbeek en Gilze-Rijen zijn ook reeds aan de slag gegaan.

Resultaten

Het Lokaal Actieplan voor Biodiverseit (LAB) van de gemeente is gedeeltelijk door het B-team opgesteld. Activiteiten die het B-Team als onderdeel van het LAB uitvoert richten zich met name op:

Bewustwording: o.a. publiceren van artikelen in de locale pers en online, het organiseren van publieksavonden en excursies, en het uitgeven van publicaties over biodiversiteit

Advies: o.a. klankbordgroep ontwikkeling Natuurtheater, burgerpanel herinrichting Voorste Stroom, aanplant parkeerplaats Spoorlaan, tongvaren Catherinenberg, ecologische invulling Eikeven e.o., toetsing Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan.

Acties en projecten: o.a. ontwikkeling Groene Kansen Kaart bebouwde kom, biodiversiteitplan Heukelom (inclusief Ommetje Heukelom), vergroten biodiversiteit industrieterreinen, project ’adopteer een soort’ (Eekhoorn is de Oisterwijkse soort geworden), ondersteuning WSD ecologisch groenbeheer, inlands arboretum Lindepark, en lentelunch 22 mei (internationale biodiversiteit-dag).

In het jaar Internationale Jaar van de Biodiversiteit (2010) wordt de aandacht gevestigd op biodiversiteit op industrieterreinen. Het B-team heeft een convenant ondertekend met de gemeente Oisterwijk en het Bedrijven Contact Oisterwijk (BCO). Samen gaan ze de biodiverseit op het bedrijvenpark ’Laarakkers’ vergroten en tegelijk de uitstraling van het bedrijvenpark verbeteren

Soortgelijke projecten

Inmiddels is er ook een B-Team opgericht in Hilvarenbeek (www.bteamhilvarenbeek.nl). In Oirschot en Gilzen Rijen is men een pilot begonnen voor het oprichten van een B-Team.

Betrokken partijen

Gemeente

Overig

Documenten en Links

website B-Team Oisterwijk

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Duurzaam Gebruik Van Biodiversiteit
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn