Project bedoeld om met name schoolkinderen bewust te maken van kwaliteit en beschikbaarheid van eerlijk en gezond voedsel uit de stad en regio. Kinderen komen in actie door deel te nemen in stadstuinbouwprojecten.

Achtergrond

Een duurzame toekomst begint bij de bewuste keuzes van individuele burgers. Onderwijs, praktijkervaring, kennis en informatie zijn de peilers waarop deze bewustwording steunt. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep omdat zij niet alleen de informatie en kennis zelf opnemen maar ook doorgeven naar hun ouders.
Een belangrijk onderdeel van een duurzame levenswijze betreft de keuzes die men maakt op het gebied van voeding. Locale en regionale producten op biologische wijze geteeld verminderen de milieulasten in termen van transport en bestrijdingsmiddelen. De productie en consumptie van lokaal geteelde biologische groenten dragen tevens bij aan gezondheid en welzijn.

Doel / doelgroepen

Het doel van het project is burgers (en met name schoolkinderen) bewust te maken van de keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid die zij hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van eerlijk en gezond voedsel uit de stad en regio. Naast de bewustwording is het stimuleren van de kinderen en hun ouders tot eigen actie (door het deelnemen in stadstuinbouwprojecten) een belangrijk doel. In deze kennisoverdracht speelt het onder de aandacht brengen van de relatie tussen voeding en (lokale) biodiversiteit een belangrijke rol.

Het project richt zich in eerste instantie op schoolkinderen (met de ouders op de achtergrond). Ook de kinder natuurclubs in de stad worden er direct bij betrokken. Buurtbewoners krijgen ook de gelegenheid om op de locaties deel te nemen.

Activiteiten

Er is in overleg met de gemeente gezocht naar geschikte plekken in de stad om de groentetuinen aan te leggen waar de kinderen onder begeleiding biologische groenten kunnen telen en lessen in duurzaamheid en gezonde voeding krijgen. Op een aantal locaties in de stad is reeds gestart met de aanleg van de eerste tuinen.

Om kenbaarheid aan het project te geven is een ansichtkaart verspreid onder Tilburgse scholen, verenigingen en burgers in de doelwijken. De eerste oogst van (h)eerlijk voedsel is met een ludieke actie vanuit een door de wijk rondrijdende ezelskar voor een schappelijke prijs te koop aangeboden. Dat oogstte veel publieke bijval. Er is samengewerkt met de GGD Hart voor Brabant, die ouders en kinderen van verschillende nationaliteiten een cursus gezonde voeding en beweging heeft gegeven.

Tijdens de lessen en het werk in de tuinen kreeg de relatie tussen natuurlijke processen (en biodiversiteit), duurzaam handelen, voeding en gezondheid veel aandacht. Achtergrondinformatie is op de website van Duurzaam Tilburg geplaatst, waarop ook de voortgang van het project wordt bijgehouden.

Resultaten

Hoewel het project zich nog in de beginfase bevindt is het een groot succes. Op diverse plaatsen in Tilburg hebben kinderen al gelegenheid om zelf groenten te kweken. Meer dan 150 kinderen uit Tilburg West hebben actief deelgenomen aan het verbouwen van groente.

Kinderen worden bewust gemaakt van de relatie tussen hun handelen en consumptie en de effecten ervan op de omgeving, het milieu en de biodiversiteit. Ze krijgen praktisch inzicht in de mogelijkheden en keuzes die ze hebben om voor duurzaam geproduceerde gezonde voeding te kiezen. Via de kinderen worden ook de ouders bereikt, met name ook de moeilijk te bereiken doelgroepen van buitenlandse afkomst.

Het belangrijkste knelpunt is het vinden van ruimte voor het aanleggen van de natuurlijke moestuintjes waar de kinderen hun groente kunnen verbouwen. De verwachting is dat het succes van het eerste seizoen zal helpen bij het vinden van eigenaars die hun grond (tijdelijk) ter beschikking willen stellen.

Soortgelijke projecten

Buurtuinen in de Tilburgse wijken Jerusalem en Vlashoflaan

Betrokken partijen

Gemeente

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen
  • Biodiversiteit Voor Voedsel En Medicijnen
  • Traditionele Kennis
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn