Vlindertuinen zijn tuinen waar vlinders kunnen leven. Maar het zijn ook tuinen waar bewoners van zorginstellingen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.

Achtergrond

Bewoners van zorginstellingen houden graag contact met de buitenwereld, maar ondervinden hierin vaak problemen. Een makkelijk bereikbare en aangename ontmoetingsplaats, waar ook mensen van buiten de instelling, en met name kinderen langskomen biedt een uitgelezen kans om mensen uit hun isolement te halen. Indien er ook nog vrolijk gekleurde vlinders rondfladdderen, biedt dat een onderwerp van gesprek. De planten die een aantrekkingskracht uitoefenen op de vlinders vormen ook op zich een aangename omgeving om te genieten van de natuur. Het format van een vlindertuin kan bij alle soorten zorginstellingen worden aangelegd, maar ook bij bedrijven, in tuinen, parken etc. Veel diverse activiteiten kunnen in de vlindertuinen worden geörganiseerd. Daarnaast kunnen alle soorten onderwijsinstellingen, scouting, bso’s etc. gekoppeld worden aan een vlindertuin bij een zorginstelling. Het werkt goed omdat mensen, door er actief mee bezig te zijn, zich bewust worden van de biodiversiteit in hun eigen omgeving.

Doel / doelgroepen

Met dit project worden/zijn meerdere doelen gerealiseerd:
· het leefgebied voor vlinders is vergroot.
· de integratie tussen bewoners van de zorginstellingen en kinderen uit de omgeving is opgestart of heeft een nieuwe impuls gekregen.
· de bewoners van de honderd zorginstellingen kunnen de natuur van dichtbij ervaren.
· de kinderen van de betrokken scholen hebben een plek voor praktijklessen in natuur- en milieueducatie.

Tot de doelgroepen van het project behoren de bewoners van de zorginstellingen, de leerlingen van basisscholen, en natuurlijk...de vlinders!

Activiteiten

De activiteiten die binnen het kader van het project "Vlindertuinen” zijn uitgevoerd omvatten natuurlijk ten eerste de aanleg van de tuinen. Daarnaast is er veel tijd en inspoanning gestopt in het ontwikkelen ondersteunend van materiaal (zoals een uitgebreide activiteitenmap, folders, vlinderzoekkaart, poster). Om bredere bekendheid aan het project te geven is een website ontwikkeld. De partnerorganistaies organiseren tevens workshops over de benadering en mogelijkheden van vlindertuinen. Om ervoor te zorgen dat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en het aantal tuinen blijft groeien is een netwerk van vlindertuinen in het leven geroepen. De geplande uitgave van een vlinderboek zal de creatieve bijdragen van tuinbezoekers bundelen en verdere bekendheid verlenen aan het project. Een tweede website, de vlinderambassade is ook in ontwikkeling en biedt de jonge bezoekers van de vlindertuinen de mogeklijkheid om spelenderwijs meer te weeten te komen over de vlinders en onderling contact te leggen.

Resultaten

Er zijn 100 vlindertuinen aangelegd bij zorginstellingen, verspreid over heel Nederland, waarvan er nog 98 in gebruik zijn. Deze vlindertuinen worden gebruikt door de bewoners van de zorginstellingen en kinderen uit de omgeving (via een betrokken school en/of scouting). In totaal door gemiddeld zo’n 400 personen per tuin, in totaal dus ca 40.000 mensen. In deze tuinen worden activiteiten georganiseerd voor beide doelgroepen, zoals high tea, opening vlinderseizoen, gezamenlijk onderhoud van de tuin en natuureducatie. De website www.vlindertuinen.nl wordt goed gebruikt, ook door zorginstellingen die geen VSBfonds Vlindertuin hebben en door particulieren die betrokken zijn bij zorginstellingen als inspiratiebron voor eigen activiteiten. De website www.vlinderambassade.nl wordt met name door scholen gebruikt. Het gebruik groeit nog steeds en zal in de toekomst een belangrijke informatiebron voor kinderen worden over vlinders.
In de loop van het project is een ’Vlinderboek dat zich nog moest ontpoppen’ ontwikkeld, waarvoor mensen tekeningen, gedichten, foto’s etc konden inzenden, waarmee het boek gevuld kon worden. Hierdoor ontstond het ’ontpopte’ vlinderboek, dat met de koolwitjespakketjes naar 3000 scholen is verstuurd.

Betrokken partijen

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Areaal Van Specifieke Biomen, Ecosystemen En Habitats
  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn