Het Groene Spoor beoogt in samenspraak met publieke, private en particuliere partijen (PPPS) op en rond de Wagenwerkplaats in Amersfoort een natuurrijke, recreatieve, kindvriendelijke en klimaatbestendige verbindingszone in het gebied tussen het bos Birkhoven/Bokkeduinen en de rivier de Eem te ontwikkelen, te realiseren en (mede) te beheren.

Achtergrond

Veel stedelijke gebieden kennen voormalige industriële buurten die hun oorspronkelijke functie kwijt zijn. Vaak staan die gebieden er verloren bij. Een herinrichting met nieuwe multifunctionele visie waarin ook ruimte voor de natuur wordt ingepast behoort tot een van de mogelijkheden om zo’n gebied weer nieuw leven in te blazen. Het Groene Spoor is een avontuurlijke, recreatieve en natuurlijke verbinding tussen het bos van Bokkeduinen en de rivier de Eem. De route loopt onder andere over de Wagenwerkplaats achter het Centraal station. Op de route komen elementen als een spoorwegtuin, lunchroute voor omliggende bedrijven, kruidentuin, natuurspeeltuinen en hondenuitlaatlint voor omwonenden. In de meer stedelijke omgeving richting de rivier de Eem en het Eemplein wordt onderzocht welke innovatieve ontwikkelingen op gebied van sport en spel (o.a. van TNO) ingepast kunnen worden in de openbare ruimte. De huidige diversiteit aan planten in het gebied en de behoefte dit te behouden in combinatie met de behoefte aan buitenspelen en natuurbeleving zijn de pijlers onder het idee van het Groene Spoor. Het behouden van spoorwegnatuur past ook bij de overige status van een deel van het gebied. De gebouwen in het gebied hebben de status van industrieel erfgoed gekregen. Bij een monumentaal gebouw met spoorweghistorie hoort ook typische spoorwegnatuur. Ook de wandelroute, speelplekken en andere activiteiten verwijzen steeds naar deze spoorweghistorie.

Doel / doelgroepen

Het Groene Spoor beoogt in samenspraak met publieke, private en particuliere partijen (PPPS) op en rond de Wagenwerkplaats in Amersfoort een natuurrijke, recreatieve, kindvriendelijke en klimaatbestendige verbindingszone in het gebied tussen het bos Birkhoven/Bokkeduinen en de rivier de Eem te ontwikkelen, te realiseren en (mede) te beheren. Met het Groene Spoor wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan:
- het behouden van groeiplaatsen voor spoorwegnatuur.
- het creëren van waardering voor dit soort natuur door voorlichting
- meer veilige en avontuurlijke ruimten in de stad (natuurspeelplekken)
- het stimuleren van bewegen voor jong en oud
- het stimuleren van ontmoetingen tussen alle culturen en leeftijden
- een duurzame stad met aandacht voor o.a. groen, stedelijk klimaat, schone lucht, CO2 reductie,
- bewonersparticipatie en een breed gedragen bewonersnetwerk

Activiteiten

De activiteiten zijn enerzijds gericht op het krijgen van meer draagvlak bij bevolking, aanwonenden en toekomstige partners. Anderzijds wordt er veel tijd besteed aan het onder de aandacht brengen van dit plan bij de huidige eigenaren van het gebied (NS-poort en de gemeente Amersfoort). Buurtbewoners en andere geïnteresseerden worden gestimuleerd bij te dragen aan de aanleg van de wandelroute over het Groene Spoor. Ook kunnen ze wensen en veranderingen aangeven voor de toekomstige invullingen van Het Groene Spoor. Er is dus een hoge mate van burgerparticipatie door inspraakavonden en een inrichting op basis van consultatie en publieke en private samenwerking. De combinatie van economische, culturele, maatschappelijke en natuurfuncties sluit goed aan bij de huidige trend van verdergaande integratie in ruimtegebruik. Concrete activiteiten omvatten de organisatie van een buitenmarkt op Open Monumentendag, de aanleg van een tijdelijke wandelroute met hulp van kinderen en hun ouders uit de wijk en de stad, de organisatie van een startmanifestatie voor betrokken partijen en een actieve deelname aan de uitmarkt van de Wagenwerkplaats met een groen pleintje. Voor wat betreft de biodiversiteit worden de huidige natuurwaarden geïnventariseerd door de lokale plantenwerkgroep en worden onder de aandacht gebracht bij NS-poort (eigenaar), bewoners van Amersfoort en overige betrokkenen.

Resultaten

Het project verzorgt een groene verbinding tussen het Bos van Bokkeduinen en de rivier de Eem en draagt dus bij aan de mogelijkheden van biodiversiteituitwisseling. Bovendien brengt het de stedelingen in contact met de hen omringende natuur waardoor het draagvlak voor groene beleidsdoeleinden wordt vergroot. Doordat het Groene Spoor dwars door de stad gaat biedt het de mogelijkheid om uit te leggen dat biodiversiteit naast de voordeur begint en dat bijzondere natuur niet alleen is weggelegd voor verre natuurgebieden. Door het Groene Spoor te behouden als leefgebied voor planten en dieren die gebonden zijn aan spoorwegmilieus’s behoudt Amersfoort een aantal soorten voor de stad. Soorten die, voor zover wij weten, alleen nog hier voorkomen. Het netwerk van het Groene Spoor heeft zich inmiddels uitgebreid buiten naar de regio en landelijk. Organisaties zoals Jantje Beton, Stichting Recreatie, het ministerie van LNV, Landschapsbeheer, Stichting Oase zijn geïnteresseerd in dit project en willen het project steunen waar nodig en mogelijk.

Soortgelijke projecten

Geen enkel project is hetzelfde, maar veel verschillende gebieden kennen voormalige industriele buurten die hun oorspronkelijke functie kwijt zijn. Vaak staan die gebieden er verloren bij . Een herinrichting met nieuwe multifunctionele visie waarin ook ruimte voor de natuur wordt ingepast behoort tot een van de mogelijkheden om zo’n gebied weer nieuw leven in te blazen.

Betrokken partijen

Gemeente

Marktpartijen

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Areaal Van Specifieke Biomen, Ecosystemen En Habitats
  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn