De Landschapsveiling heeft als doel het beheer en onderhoud van landschapselementen voor een lange periode te garanderen. De landschapsveiling biedt burgers de mogelijkheid om het beheer en onderhoud van landschapselementen zoals een heg, graft, holle weg, een hele boomgaard of een bospoel te adopteren (’kopen)’ via fysieke veilingen in het land of via de website.

Achtergrond

Het landschap in buitengebieden wordt van oudsher voor een groot deel door agrariërs gevormd en onderhouden. Door het wegvallen van de economische functie van de kleine landschapselementen is niet alleen het beheer en onderhoud in de knel gekomen, maar ook een inkomstenstroom van de agrariërs. Vandaar dat nieuwe financieringsmogelijkheden worden gezocht om het onderhoud en beheer voor de toekomst veilig te stellen. Ondanks het feit dat de overheid en diverse natuurorganisaties investeren in het buitengebied is dat niet afdoende om de landschappelijke variatie en schoonheid overal te garanderen en de daaraan gekoppelde biodiversiteit. Ook de Provincie heeft maar beperkte middelen voor het landschap beschikbaar, die voornamelijk in de erkende natuurgebieden (binnen de EHS) worden besteed. Tegelijk blijkt dat het behoud van natuur en landschap in de top 3 van meest belangrijke onderwerpen van de burgers staat. Daarnaast sluit de overheid nu contracten af met een maximale duur van 6 jaar en zijn er vaak lastige regels waar boeren niet aan kunnen voldoen. De Landschapsveiling stelt grote en kleine bedrijven, maar ook mensen en instellingen met een bescheidener portemonnee in staat in een strategisch gekozen gebied samen het landschapsonderhoud te realiseren.

Doel / doelgroepen

De Landschapsveiling heeft als doel het beheer en onderhoud van landschapselementen voor een lange periode te garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van particuliere geldstromen waardoor het concept geheel "Europa-proof” (dat wil zeggen, vrij van staatssteun) is. De landschapsveiling biedt burgers de mogelijkheid om het beheer en onderhoud van landschapselementen zoals een heg, graft, holle weg, een hele boomgaard of een bospoel te adopteren (’kopen)’. De landschapsveiling is daarmee een variant op succesvolle acties als ’adopteer een kip’, ’bomen voor koeien’ en ’adopteer een hoogstamfruitboom’. De landschapsveiling biedt burgers de mogelijkheid om participant te worden via fysieke veilingen in het land of via de website (zie onder). Voor elke aankoop geldt dat de burger het beheer en onderhoud ’adopteert’ en hij/zij dus niet letterlijk de eigenaar wordt van het betreffende element. Dat blijft altijd de natuur- of landschapsorganisatie of de particuliere grondeigenaar.

Activiteiten

Naast de mogelijkheid om op het internet een landschapselement te adopteren is het ook mogelijk om dat te doen tijdens een echte veiling. Triple E werkt samen met andere organisaties om deze te organiseren. Dat betekent dat tijdens een grote openbare veiling mensen een landschapselement kunnen "kopen”. Voor fysieke veilingen wordt een prospectus en een veilingkrant opgesteld waarin meer informatie staat over de achtergrond van het project en de deelnemende organisaties, een overzichtskaart van het gebied waarin de ter veiling aangeboden elementen zich bevinden en natuurlijk het aanbod van aangeboden landschapselementen, het minimumbod van de elementen met een prijsopbouw en verantwoording en de spelregels.

Op de website www.landschapsveiling.nl bieden organisaties met een goede-doelen-status landschapselementen aan. Geïnteresseerden kunnen een van de organisaties selecteren en meer informatie vinden over de organisatie en hun projecten. Vervolgens kan in de betreffende catalogus van een organisatie het aanbod van landschapselementen gevonden worden. Daarnaast bieden enkele particulieren landschapselementen aan. Dat kan gaan om landgoederen of andere gebieden in particulier beheer.

De hoogste bieder op een landschapselement wordt participant in de Landschapsveiling en tekent een overeenkomst met de betreffende grondeigenaar en/of intermediaire organisatie (met een goede doelen status) waarin vast ligt:
- welke activiteiten de agrariër verricht voor het behoud van het landschapselement
- welke vergoeding hij of zij daarvoor krijgt,
- welke rol de intermediair heeft en;
- welke mogelijkheden of wederdiensten de nieuwe "eigenaar” worden geboden.

Belangrijke voorwaarden: Particuliere organisaties kunnen bij de Triple E aankloppen voor het gezamenlijk organiseren van een landschapsveiling. Overheden (Gemeenten en Provincies) kunnen de organisatie van een landschapsveiling door Triple E financieren en zodoende het startsein geven voor de publieke veiling in hun regio, maar kunnen zelf niet bieden.

Resultaten

Met de landschapsveiling wordt gezorgd voor een financiële prikkel voor de grondeigenaar om de elementen te behouden en niet weg te doen. De behouden landschapselementen bieden leefgebied en fungeren als verbindingszone of "stepping-stone” voor tal van planten en dieren.

De eerste landschapveilingen hebben in de Ooijpolder, het Mergelland en het Gooi plaatsgevonden en hebben elk ongeveer € 100.000 opgebracht, waarmee waardevolle natuur en landchapselementen voor de toekomst mee zijn veiliggesteld.

Betrokken partijen

Marktpartijen

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Financiering Van Beheer Van Biodiversiteit