Naturally Cool betrekt jongeren binnen de gemeente actief bij hun eigen leefomgeving door hen te betrekken bij het realiseren van ‘groene hangplekken’. De jongeren worden zich met hulp van dit project bewust dat natuur een onderdeel is van een aantrekkelijke leefomgeving en dat het juist de afwisseling is die natuur zo mooi en interessant maakt.

Achtergrond

In ’Naturally Cool’ loopt natuur als een ’groene draad’ door het project. Voor hedendaagse (stads)jongeren is natuur steeds minder vanzelfsprekend; de kennis van en betrokkenheid bij natuur neemt dan ook snel af. Doorvragen leert echter dat nagenoeg alle jongeren natuur belangrijk en waardevol vinden. Deze waardering is alleen vaak onbewust en onuitgesproken. Een beetje bewustwording is dus wel nodig! Daarnaast is in verstedelijkend en verzakelijkend Nederland steeds minder ruimte voor natuurlijk ’wild’ gedrag. De natuurlijke omgeving daarentegen biedt jongeren wél de broodnodige ruimte zich uit te leven. En de rust niet te vergeten. Ook daarom is natuur van groot belang in een stedelijke context.

Doel / doelgroepen

Naturally Cool betrekt jongeren binnen de gemeente actief bij hun eigen leefomgeving door hen op te roepen zich te bezinnen op de inrichting en vormgeving van hun eigen hangplekken. Hangplekken is een negatief beladen begrip: mensen denken al snel aan overlast en verveelde jongeren. Maar je kunt het natuurlijk ook anders zien. Hangplekken zijn ruimtes in de stad die jongeren nodig hebben en voor zichzelf opeisen om op hun manier vorm te geven, waar ze elkaar ontmoeten en zich uit kunnen leven. Het is dus niet alleen maar een plek om te ’hangen’, maar juist ook om actief te zijn, om te sporten en te recreëren. In dit project wordt gewerkt aan de realisatie van zo’n plek. De jongeren worden zich met hulp van dit project bewust dat natuur een onderdeel is van een aantrekkelijke leefomgeving. Bovendien leren ze dat kwaliteit van natuur alles te maken heeft met diversiteit. Een rijtje ingeplante struiken is op zich niet zo interessant. Het voortbestaan van juist veel verschillende bomen, dieren en planten waarborgt een divers kleuren-, geuren-, en geluidenpalet. Het is dus juist de afwisseling die natuur zo mooi en interessant maakt.

Activiteiten

In dit project worden de hangproblematiek en de behoefte aan groen in de stad op vernieuwende wijze samengebracht. Aan de hand van een lespakket besteden jongeren (van VMBO tot VWO) diverse lesuren aan opinievorming, buurtonderzoek en visieontwikkeling om vervolgens in onderlinge samenwerking maquettes te maken van de in hun ogen ideale, groene ontmoetingsplekken. Deze maquettes presenteren zij vervolgens vol vertoon aan de gemeente. Van de gemeente wordt gevraagd deze ’ideale hangplek’ ook daadwerkelijk te realiseren. Aldus wordt zowel de betrokkenheid van de jongeren als de leefbaarheid van de wijk een herkenbare, positieve impuls gegeven. Én krijgen jongeren de kans hun stem te laten gelden in het gemeentelijk beleid.

Resultaten

In Nijmegen is de eerste Naturally Cool hangplek gerealiseerd. In 11 andere steden in Nederland ( Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Culemborg, Dordrecht, Enschede, Leiden, Rotterdam en Utrecht) wordt op dit moment invulling gegeven aan het project. In zeven steden heeft de gemeente al toegezegd daadwerkelijk over te gaan tot realisatie van een door jongeren ontworpen plek. De oplevering van de eerste plek wordt verwacht in de zomer van dit jaar. Reacties en ervaringen van de verschillende betrokkenen geven een veelzijdig inzicht in ondermeer natuurbeleving van jongeren. Opvallend is daarbij dat veel jongeren, bij de beschrijving van een ideale plek, natuurlijke elementen noemen. Een boom voor de schaduw, overdekking of gewoon omdat ’ie mooi is. Verschillende bloemen en struiken voor kleur en geur. Je moet immers toch ook iets hebben om naar te kijken. En een betonnen muur straalt zo weinig uit!

Betrokken partijen

Bedrijf

Gemeente

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn