Streekrekening Het Groene Woud is een concept bedoeld om geld vrij te maken voor duurzame projecten binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud. Een streekfonds wordt gevuld met rentebijdragen van de deelnemers aan de Streekrekening.

Achtergrond

Het stimuleren van biodiversiteit kost geld. Veel gemeenten vragen zich af waar ze dat vandaan moeten halen. Niet nodig! Wie het slim aanpakt, zorgt ervoor dat natuurontwikkeling juist geld oplevert. Zo zorgen de deelnemers aan de Streekrekening voor Nationaal Landschap Het Groene Woud ervoor dat het gebied een gezonde toekomst heeft, zónder dat het ze geld kost. Door investeringen in natuur- en landschapsprojecten wordt winst in welvaart geboekt. Van de enorme economische spin-off die de investeringen opleveren, profiteert de gehele regio mee.

Doel / doelgroepen

De doelstelling van de Streekrekening is het vanuit een streekfonds duurzaam financieren van projecten die de duurzame ontwikkeling van het gebied Het Groene Woud bevorderen. Met name het behoud en duurzame gebruik van biodiversiteit spelen een grote rol in de ontwikkelingsplannen van Het Groene Woud. Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse opbrengst uit rente en donaties van 200.000 euro die direct in projecten kan worden geïnvesteerd. Om financiële en andere middelen te genereren voor een gezonde toekomst van Het Groene Woud, bedacht het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) de Streekrekening. Dit ingenieuze concept stoelt op de gedachte dat deelnemers geld geven zónder daadwerkelijk geld te geven. De opbrengsten vanuit de streekrekening en vanuit andere bronnen (w.o. giften) komen terecht in het Streekfonds Het Groene Woud.

Activiteiten

Het Streekfonds Het Groene Woud wordt gevuld met rentebijdragen van de deelnemers aan de Streekrekening. Dit werkt als volgt: een organisatie of bedrijf opent een Rabo StreekRekening Het Groene Woud (spaarrekening). Zij ontvangen over het saldo op deze rekening een marktconforme rente. De bank geeft over de totale rentevergoeding een extra rente van 5% die gestort wordt in het Streekfonds. Daarnaast kunnen deelnemers, als zij dat willen, een deel van hun marktconforme rente schenken aan de Streekrekening en dit geld komt ook in het Streekfonds terecht. Giften, sponsoring, donaties en loterijopbrengsten zijn andere manieren om het Streekfonds te vullen. Partijen met een idee dat voldoet aan de voorwaarden van het Streekfonds kunnen een projectvoorstel indienen voor het Streekfonds. Dat voorstel moet:
• de duurzaamheid ten goede komen. Daaronder vallen natuur, milieu én een gezonde welvaart voor nu en in de toekomst, zowel binnen als buiten het gebied;
• de kernkwaliteiten van Het Groene Woud behouden en waar mogelijk versterken;
• inwoners betrekken bij Nationaal landschap Het Groene Woud;
• een ’spin-off’ creëren;
• innovatief en zichtbaar resultaatgericht zijn;
• én liefst passen binnen het jaarlijkse thema van het Stichtingsbestuur van Streekrekening Het Groene Woud.
Het bestuur van De Stichting Streekrekening beoordeelt alle projectaanvragen en neemt een besluit over de wijze van (gedeeltelijke) financiering.

Resultaten

De in het Streekfonds gestorte rentes samen leverden de afgelopen periode een groot bedrag op. Op 1 januari 2009 zat er ruim € 500.000 in het Streekfonds. Op 1 januari 2008 werd het fonds opengesteld voor aanvragen. Vanuit het Streekfonds wordt geld toegekend aan projecten die Het Groene Woud ten goede komen. De oprichting van de Coöperatie Het Groene Woud, de vereniging van gecertificeerde Groene Woud bedrijven, is het eerste project dat een bijdrage vanuit het fonds heeft ontvangen.

Betrokken partijen

Bedrijf

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Areaal Van Specifieke Biomen, Ecosystemen En Habitats
  • Duurzaam Gebruik Van Biodiversiteit
  • Financiering Van Beheer Van Biodiversiteit