FREE ( Foundation for Restoring European Ecosystems ) bevordert de variatie in het landschap door begrazing met runderkuddes. Dit werkt ook positief uit op de biodiversiteit. De doelstelling van "wildernisvlees” is deze natuurlijke begrazing van natuurgebieden deels te bekostigen met de verkoop van het vlees afkomstig van de natuurlijke aanwas van de kudden.

Achtergrond

Grote grazers in de natuur zijn de laatste jaren een bekend verschijnsel geworden. De dieren leven in gemengde groepen van mannetjes en vrouwtjes. De aanwas in de kuddes kan dan ook wel soms 30% per jaar bereiken! Helaas groeit de omvang van begraasde natuurgebieden niet even snel. Soms wordt de ruimte in een gebied dan ook te klein. In zulke gevallen wordt een nieuw gebied voor de dieren gezocht: in Nederland of er buiten in bijvoorbeeld Letland, Engeland, Frankrijk of Duitsland. Wanneer elders echt geen ruimte valt te vinden, worden de overtollige dieren geslacht en het kwaliteitsvlees van de dieren aangeboden als "Wildernisvlees”. De opbrengst van Wildernisvlees stroomt rechtstreeks terug naar het beheer van de kuddes en de natuur waar ze grazen.

Doel / doelgroepen

FREE ( Foundation for Restoring European Ecosystems ) werkt aan het creëren van robuuste natuur door het inzetten van grote grazers in beschermde gebieden. De variatie in het landschap die de begrazing doet ontstaan werkt positief uit op de biodiversiteit. De specifieke doelstelling van "wildernisvlees” in het gehele concept is deze natuurlijke begrazing van bestaande en nieuwe natuurgebieden deels te bekostigen met de verkoop van het vlees afkomstig van de natuurlijke aanwas van de grazerskudden.

Activiteiten

Kuddes grazen in de natuurgebieden om de vegetatie open te houden, bosopslag tegen te gaan, en variatie op verschillende schaal aan te brengen (graasplekken, hoefafdrukken, vraat aan boomschors). Zo dragen ze bij aan een gevarieerd en dynamisch landschap met een hoge biodiversiteit. Driehonderdvijftig soorten kruiden en grassen om uit te kiezen, veel bewegen en langzaam groeien: dat doen de dieren die in natuurgebieden grazen. Hierdoor geven ze lekker vlees dat stevig van structuur én smaak is.

Maar ook de bezoekers van de wilde natuurgebieden vinden het leuk. De samenstelling van de kuddes is zoals ze van nature worden geboren: oude en jonge, evenveel mannelijke als vrouwelijke dieren; alles loopt door elkaar zoals ze in de natuur thuis horen. Dat houdt ook in dat ze bijvoorbeeld niet ontwormd worden waardoor het insectenleven in de natuurgebieden veel rijker is.

Wildernisvlees voldoet aan alle eisen voor vleesverwerking en is van bijzondere kwaliteit. Dat komt met name door de volgende redenen:
- de dieren leven hun leven lang in natuurgebieden en staan nooit op stal. Ze zijn daardoor stevig gespierd en niet vet
- de dieren leven nooit in gebieden waar kunstmest of bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ze kiezen hun eigen menu uit een grote rijkdom aan grassen, kruiden en boompjes en worden nooit vet gevoerd voor de slacht;
- de kans op BSE, MKZ, andere ziekten of verontreiniging zoals met dioxine is nihil. De dieren zijn gehard tegen ziektes en eten alleen voedsel uit de natuurgebieden;
- zieke dieren komen niet in aanmerking en worden door de dierenarts behandeld;
- het vlees wordt gekeurd, waarna het door professionele slagers wordt verwerkt en op hygiënische wijze verpakt;
- natuurvlees zorgt voor geen ecologische voetafdruk in het buitenland (geen kap van oerwouden);
- er is geen noodzaak voor trucs met de mestboekhouding;

Deelnemers aan het wildernisvlees-concept kunnen eens per maand hun vlees bestelling afhalen bij een verkooppunt in de buurt.

Resultaten

Door Wildernisvlees te eten, kiezen consumenten voor het leveren van een bijdrage aan het beheer en behoud van een natuurlijk en divers landschap: vrij toegankelijke wildernis zonder aanvullend voer of gif. Hierdoor ontstaat een ongekende rijkdom aan natuur. De consumenten leveren dus ook een financiële bijdrage omdat de gehele keten in eigen beheer is.

Effecten op de natuur: Alleen al in de Gelderse Poort zijn binnen vijftien jaar bijna 100 dier- en plantensoorten nieuw of terug van weggeweest. Naast begrazing is ook de teruggekeerde dynamiek van de rivier hiervoor verantwoordelijk.

Soortgelijke projecten

Een aantal organisaties leveren hun dieren aan ons zodat ook zij hiervan voordeel hebben (ethisch verantwoorde afvoer van slachtdieren, financieel, uitstraling, enz).

Betrokken partijen

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Landbouw Praktijken Welke Potentieel Gunstig Zijn Voor Biodiversiteit
  • Ecologische Voetafdruk
  • Financiering Van Beheer Van Biodiversiteit