Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder TEEB: Economie van Ecosystemen en Biodiversiteit

TEEB-studies mondiaal

In 2007 besloot een aantal grote landen (G8 +5) tijdens een bijeenkomst in Potsdam na te gaan wat de economische baten van biodiversiteit zijn en de kosten van verlies daarvan. Dat werden de zogenaamde ‘TEEB’ studies. TEEB staat voor: 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (De Economische aspecten van Ecosystemen en Biodiversiteit). De daaruit resulterende TEEB rapportages maken duidelijk dat de economische onzichtbaarheid van de diensten die natuur bijdraagt aan de economie een belangrijke oorzaak is van achteruitgang van ecosystemen en het verlies aan biodiversiteit.

Bij beleid- en investeringsbeslissingen van burgers, bedrijven en overheden worden continue afwegingen gemaakt. Het economische belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten wordt daarbij vaak niet adequaat meegewogen. Dit terwijl onze welvaart op de lange termijn sterk afhangt van de ecosysteemdiensten die biodiversiteit de maatschappij levert. Ook in Nederland zijn we van vele ecosysteemdiensten afhankelijk. Door gebruik van grondstoffen en producten hebben we via handelsketens bovendien ook impact op biodiversiteit en ecosysteemdiensten in ander landen.

TEEB-studies in Nederland

Ook in Nederland worden sinds 2011 een aantal TEEB studies uitgevoerd. Met TEEB-NL wil de Rijksoverheid de economische waarde, in termen van baten en kosten, van ecosysteemdiensten voor Nederlandse overheden, bedrijfsleven en burgers inzichtelijk maken. De studies zijn in de  eerste plaats bedoeld voor verdere bewustwording van de noodzaak het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten mee te wegen bij beleidsbeslissingen en investeringen. Daarnaast worden concrete handelingsperspectieven ontwikkeld.

Inmiddels zijn 5 TEEB studies afgerond:

In uitvoering zijn:

  • TEEB voor Nederlandse handelsketens

Als vervolgstap in de concretisering van TEEB wordt een tweejarig (2014-2015) programma ("Natuurlijk Kapitaal Nederland", afgekort NKN) uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving.  In dit programma wordt de kennis uit de (nationale en internationale) TEEB-studies uitgetest in concrete beleidstrajecten (zoals bij de implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en internationale handel) en in besluitvormingstrajecten van overheden en bedrijven (zoals in het Deltaprogramma en de bescherming van grondwater en verduurzaming van produktieketens). Verder worden recente ervaringen met ecosysteemdiensten in Nederland geëvalueerd en leerervaringen uit andere studies verzameld. Dit NKN-programma moet leiden tot een synthese-rapport t.a.v. het integreren van natuurlijk kapitaal in beleids- en bedrijfsprocessen.

Folder TEEB 'Groen, gezond en productief' (3 items)
Folder TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven (1 submap, 3 items)
Folder Groen loont met TEEB stad (2 items)
Folder TEEB voor gebieden (2 items)
Folder TEEB voor Caribisch Nederland (2 items)